. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 600 Personnavn som emneord Felt 620 Overskrift til Dansk kortfortegnelse (Nationalbibliografien) Næste afsnit

Felt 610 Korporationsnavn som emneord

Udgået

Felt 610 Korporationsnavn som emneord

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a    korporationsnavn
 e    tilføjelse
 c  G  underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s    stednavn (jurisdiktion)
 e    tilføjelse
 c  G  institutionsnavn

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i    nummer på konference
 k    år for konference
 j    sted for konference
 t    titel (multimarc)
 x    underdeling, emne eller art (multimarc)
 y    underdeling, periode (multimarc)
 z    underdeling, lokalitet (multimarc)
 u    lokal underdeling
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode
 2    betegnelse for emneordssystem

 

Konferencer formateres som andre korporationer.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *t, *x, *y *z forekommer i multiMARC-poster og anvendes ikke af danske biblioteker. Danske biblioteker anvender i stedet felterne 645 , 630 , 634 og 633 .

Om brugen af delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal), se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Eksempler

1

610 00 *a Idéværkstedet De Frie Fugle

 

2

610 00 *a Aalborg Portland *e firma

 

3

610 00 *a N. Zahles Seminarieskole

 

4

610 00 *a Bispebjerg Hospital *c Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling F

 

5

610 00 *a De Europæiske Fællesskaber *c Kommissionen *c Terminologi-
og Edb-Anvendelser

 

6

610 00 *a FN's Konference om Miljø og Udvikling *k 1992 *j Rio de Janeiro

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top