.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.15 Almen regel 100.17 Valg af titler Næste afsnit

100.16 Definitioner

100.16A Titel. Ordet titel , som det anvendes i de følgende regler, defineres som det eller de ord, der giver et værk navn. Følgende elementer medtages ikke i værkets titel:

 • 1) Besætningsangivelse (også selv om angivelsen indgår i et sammensat ord - forudsat at det eller de sammensatte ord er betegnelse(r) på form eller genre)
 • 2) Toneart
 • 3) Nummer inden for form eller genre og besætning, opusnummer, værkfortegnelsesnummer
 • 4) Talord (medmindre disse er en uadskillelig del af titlen)
 • 5) Kompositionsår
 • 6) Karakteriserende ord, som ikke indgår i værkets originaltitel
 • 7) Indledende fraser
 • I de følgende eksempler er titlen, som den er defineret ovenfor, kursiveret. Tallene i parentes henviser til ovenstående liste.

  String quartet (1)
  Streich quartett (1)
  Symphonie no. 40 (3)
  Clavierübung
  Kammersymphonie
  Symphonie fantastique
  Carnaval
  , op. 9 (3)
  Concerto in A minor, op. 54 (2, 3)
  12 sonatas (4)
  6 Stücke für Orchester (4, 1)
  Fünf Orchester stücke (4, 1)
  Four orchestral pieces (4, 1)
  Scherzo , 1902, for piano (5, 1)
  Five little pieces for piano (4, 1)
  Drei Gesänge (4)
  Vier Orchester lieder , op. 22 (4, 1, 3)
  Les deux journées
  The Ten commandments
  The seventh trumpet
  Troisième nocturne (4)
  Mozart's favorite minuet (6)
  The celebrated Sophie waltz (6)
  Die Zauberflöte
  The first book of songs and ayres (7)
  Sinfonie singulière

  100.16B Værk. Ordet værk anvendes i de følgende regler i betydningen:

 • 1) Et musikværk, som udgør en helhed, beregnet på at opføres i sin helhed
  • Symfoni nr. 8
 • 2) En gruppe musikværker med en fælles titel (ikke nødvendigvis beregnet på opførelse i sin helhed)
  • Spanisches Liederbuch
 • 3) En gruppe musikværker med et fælles opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
  • 12 concerti grossi op. 3
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top