.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.14L. HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDAERNE, ARANYAKAERNE, BRAHMANAERNE, UPANISHADERNE, JAINA AGAMA OG AVESTA 100.15-100.34 MUSIK Næste afsnit

100.14M. KORANEN

100.14M1 Et kapitel (s C ra), en af de tredive dele ( O uz') eller en gruppe af udvalgte tekster med egen titel fra Koranen anføres som underordnet element under Koranen . Titlen på et kapitel indledes med betegnelsen S P rat . Titlen på en del indledes med betegnelsen G uz' . Der laves henvisninger fra s C ra- og O uz'-nummereringer ved at anvende S C ra eller F uz' efterfulgt af det pågældende nummer skrevet med arabertal. Der laves henvisninger fra titlerne i traditionelt sammenhængende grupper af udvalg. Nødvendige tilføjelser gives som anvist i § 100.5 og § 100.6 .

  Uniform titel: Koranen. S C rat al-Baqarah
  Henvisning: Koranen. S C ra 2
  Uniform titel: Koranen. F uz' 'Amma
  Henvisning: Koranen. F uz' 30
  Uniform titel: Koranen. al-Mu'awwidat A n
  Henvisning: al-Mu'awwidat A n

100.14M2 Et vers i et kapitel anføres som underordnet element under Koranen , og versets nummerering føjes til titlen på s C ra med arabertal. Der laves henvisninger fra versets titel og fra versets titel som underordnet element under Koranen.

  Uniform titel: Koranen. S C rat al-Baqarah, 177
  Henvisninger:
  Koranen. E yat al-Birr
  E yat al-Birr
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top