.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.21 Andre identificerende elementer 100.21B Andre titler, arrangementer el.lign.Næste afsnit

100.21A Titler, som udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre

100.21A1 Almen regel..

100.21A2 Numre inden for art og besætning..

100.21A3 Opusnumre..

100.21A4 Værkfortegnelsesnumre..

100.21A5 Toneart..

100.21A6 Andre identificerende elementer..

100.21A1 Almen regel.

Hvis titlen udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre, tilføjes så mange af de følgende identificerende elementer, som let kan fastslås. Elementerne anføres efter besætningsangivelsen i den nedenfor angivne rækkefølge:

 • a) nummer inden for art og besætning
 • b) opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
 • c) toneart
 • d) andre identificerende elementer
 • 100.21A2 Numre inden for art og besætning.

  Hvis værker med samme titel og samme besætning er fortløbende nummereret, tilføjes nummeret.

   240 00 *a Strygekvartet *e nr. 2
   240 00 *a Symfoni *e nr. 5

  100.21A3 Opusnumre.

  Hvis et værk har et opusnummer, medtages dette sammen med eventuelle undernummereringer.

   240 00 *a Klavertrio *e nr. 1 *f op. 1:1
   240 00 *a Klavertrio *e nr. 2 *f op. 1:2

  Hvis der er uoverensstemmelse mellem opusnumrene for værker med samme titel og besætning, eller hvis i det hele taget opusnummereringen af en komponists værker er forvirrende eller uoverensstemmende, tilføjes til opusnummeret navnet på det forlag, som oprindelig har brugt det valgte nummer. Forlagets navn tilføjes i parentes.

   240 00 *a Duo *d fløjte, violin *f op. 20 (Bland)
   245 00 *a ... *e Giovanni Giuseppe Gambini
   240 00 *a Duo *d fløjte, violin *f op. 20 (LeDuc)
   245 00 *a ... *e Giovanni Giuseppe Gambini

  100.21A4 Værkfortegnelsesnumre.

  For nogle komponisters værker anvendes numre, som værkerne har fået tildelt i tematiske fortegnelser. Disse numre anvendes i mangel af eller i stedet for opusnumre. Nummeret indledes med begyndelsesbogstaverne i bibliografens navn (f.eks. DF 183) - Dan Fog: Kompositionen von Fridr. Kuhlau : thematisch-bibliografischer Katalog - eller en almindeligt accepteret forkortelse (f.eks. BWV 232) - Wolfgang Schmieder: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach.

  100.21A5 Toneart.

  Oplysning om toneart medtages i den uniforme titel for værker fra før det 20. århundrede.

   240 00 *a Klavertrio *e nr. 2 *f op. 66 *h c-mol
   245 00 *a Trio, op. 66, piano, violin & violoncello *e Felix
   Mendelssohn Bartholdy
   240 00 *a Symfoni *e nr. 24 *f Hob. I:24 *h D-dur
   245 00 *a Symphony in D major ... *e Joseph Haydn

  Oplysning om toneart medtages i den uniforme titel for værker fra det 20. århundrede, hvis den let kan fastslås.

   240 00 *a Scherzo *d klaver *f op. 20 *h A-dur
   245 00 *a Scherzo in A for pianoforte ... *e Franz Reizenstein

  100.21A6 Andre identificerende elementer.

  Hvis værket ikke er identificeret tilstrækkeligt af numre og toneart, eller disse oplysninger ikke kan fremskaffes, tilføjes i parentes (i nedennævnte rækkefølge):

 • a) året for fuldførelsen af kompositionen
 • b) året for første udgivelse
 • c) andre identificerende elementer, f.eks. kompositionssted, navnet på det første forlag
 • d) valgfrit : et tilnavn, som værket er almindeligt kendt under
  • 240 00 *a Sonate *d klaver *e nr. 14 *f op. 27:2 *h cis-mol
   *j Måneskinsonaten
   245 00 *a ... *e Ludwig van Beethoven

  Angående arrangementer se § 100.21B2.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top