.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.16 Definitioner 100.18 Almen regelNæste afsnit

100.17 Valg af titler

100.17A Værker med titler, som udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre..

100.17B Værker med prægnante titler og titler, som ikke udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre..

100.17C Nummererede form-/genreværker, der også har prægnante titler..

100.17D Duo, trio, duet, terzet..

100.17E Værker med lange titler..

Udgangspunktet for den uniforme titel for et musikværk er værkets originaltitel, som den blev udformet af komponisten (sædvanligvis identisk med titlen fra førsteudgaven), eller en senere titel, hvis denne er bedre kendt. Den uniforme titel udformes ved at tillempe værkets titel efter anvisningerne i § 100.17-100.25.

100.17A Værker med titler, som udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre.

Hvis en titel udelukkende består af en eller flere betegnelser på form eller genre, anvendes den almindeligt anvendte danske betegnelse, hvis den er sprogligt beslægtet med den italienske, tyske, franske eller engelske betegnelse, eller hvis den samme betegnelse anvendes på alle disse sprog. Betegnelsen anføres i ental.

  240 00 *a Kvintet
  245 00 *a Quintetto VI in sol maggiore *e Luigi Boccherini
  240 00 *a Sonate
  245 00 *a Sonate a violino, violone e cembalo ... *e Francesco
  Geminiani
  240 00 *a Concerto grosso
  245 00 *a Six concerti grossi for 2 violins, viola and violoncello soli
  with strings and harpsichord *e Francesco Geminiani
  240 00 *a Etude
  245 00 *a Studies ... *e Frédéric Chopin
  240 00 *a Præludium og fuga
  245 00 *a Präludium und Fuge ... *e Johann Sebastian Bach
  240 00 *a Romance og sang
  245 00 *a Romancer og Sange af P. Heise

100.17B Værker med prægnante titler og titler, som ikke udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre.

Ved alle andre titler foretrækkes som uniform titel en hævdvunden dansk titel. (Se f.eks.: Gads musikleksikon / redigeret af Søren Sørensen, John Christiansen, Finn Slumstrup. - 2. udg. - København : Gad, 1987). Hvis en sådan ikke findes, anvendes værkets originaltitel som anvist i 100.17. Hvis ingen af disse muligheder er til stede, anvendes materialets hovedtitel (se dog 100.2 ).

  240 00 *a Mestersangerne i Nürnberg
  245 00 *a Die Meistersinger von Nürnberg *e Richard Wagner
  240 00 *a Lille suite
  245 00 *a Kleine Suite für Saiteninstrumente *e Carl Nielsen
  240 00 *a Rejse ind i den gyldne skærm
  245 00 *a Voyage into the golden screen *e Per Nørgård

100.17C Nummererede form-/genreværker, der også har prægnante titler.

Hvis en komponists værker af en bestemt form eller genre optræder som en nummereret række af den pågældende form eller genre, anvendes navnet på formen eller genren som uniform titel, selv om værket også har en prægnant titel.

  240 00 *a Kvartet
  245 00 *a Quartetto brioso *e Per Nørgård
  (Også med titlen: Strygekvartet nr. 1 )
  240 00 *a Symfoni
  245 00 *a Die vier Temperamente *e Carl Nielsen
  (Også med titlen: Symphonie No. 2)

100.17D Duo, trio, duet, terzet.

Ved værker med titler som duos, Duetten, trios el.lign. anvendes betegnelserne duo og trio ved instrumentale værker, duet og terzet ved vokale værker.

  240 00 *a Duet
  245 00 *a Vier Duos ... *e Robert Schumann
  240 00 *a Duo
  245 00 *a Trois duos ... *e Ignaz Joseph Pleyel

100.17E Værker med lange titler.

Hvis titlen er meget lang, anvendes (i nedennævnte rækkefølge):

 • 1) En kort titel, under hvilken værket sædvanligvis nævnes i referenceværker
 • 2) En kort titel udformet af katalogisator
  • 240 00 *a Johannespassion
   245 00 *a Historia des Leidens und Sterbens unsers Herrn und
   Heylandes Jesu Christi nach dem Evangelisten St. Johannem
   *e Heinrich Schütz
   240 00 *a Historia der Auferstehung Jesu Christi
   245 00 *a Historia der frölichen und siegreichen Aufferstehung
   unsers einigen Erlösers Seligmachers Jesu Christi *e
   Heinrich Schütz
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top