.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.14J. JAINA AGAMA 100.14L. HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDAERNE, ARANYAKAERNE, BRAHMANAERNE, UPANISHADERNE, JAINA AGAMA OG AVESTA Næste afsnit

100.14K. AVESTA

Hoveddelene og grupper af dele af Avesta anføres som underordnet element under Avesta . De titler, som de identificeres ved i dansksproget referencelitteratur, anvendes. Nødvendige tilføjelser gives som anvist i § 100.5 og § 100.6 .

    Uniforme titler:
    Avesta. Yasna
    Avesta. Khordah Avesta

En del af en af hoveddelene med egen titel anføres som underordnet element under titlen på hoveddelen.

    Uniform titel: Avesta. Yasna. Gatha
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top