.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.11 Oversættelser el.lign.100.13 Almen regelNæste afsnit

100.12 Uniforme titler for fortællinger i mange versioner samt for cykler

100.12A Når en fortælling er en del af en gruppe fortællinger kendt under en fælles titel, og fortællingen og/eller hele gruppen af fortællinger samtidig findes i mange versioner, kan der udarbejdes et opslag på den fællestitel, fortællingen er kendt under i danske referenceværker. Sproget i materialet tilføjes.

  Uniform fællestitel: Rævebogen. Fransk
  Materialets hovedtitel: Le roman de Renart ...
  (Den første af rævefortællingerne)
  Uniform fællestitel: Rævebogen. Engelsk
  Materialets hovedtitel: The history of Reynard the Fox ...
  (Oversættelse af hollandsk version)

100.12B Som uniform titel for en cyklus (en samling af selvstændige ældre digte, romancer el.lign. på samme sprog, centreret om en bestemt person, begivenhed, genstand el.lign.) anvendes den almindeligt anvendte titel på cyklen.

  Uniform fællestitel: Guillaume d'Orange (heltedigt)
  Materialets hovedtitel: Guillaume d'Orange : chansons de geste des XIe et XIIe siècles ...
  (Indeholder Li coronemens Looys, Li charrois de Nymes, La prise d'Orenge, Li covenans Vivien og La bataille d'Aleschans)

Hvis cyklens titel kun er en beskrivende betegnelse (f.eks. Arthursagnene , Gralsfortællingerne , Legenderne om Frans af Assisi ), kan der udformes et opslag på en sådan titel efter reglerne i § 26D .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top