.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.25 Værker af forskellige former/genrer for én besætning (generelt eller specifikt angivet) og værker af en enkelt form/genre for én specifikt angivet besætning eller forskellige besætninger 100.26Næste afsnit

100.26-100.35 »Standardtitler«

Forbemærkning. »Standardtitler« er folkebibliotekernes (og Dansk BiblioteksCenters) særlige udformning af bearbejdede titler for musikværker. På filmområdet er "standardtitel" en eventuel dansk lanceringstitel. I modsætning til uniforme titler, der formateres i felterne 240 og 740, formateres »standardtitler« i felterne 239 og 739; desuden anvendes »standardtitler« som værkidentifikation for musikværker i analyser i felt 795, se § 100.34 .

I Dansk BiblioteksCenter er følgende kataloger og håndbøger normgivende ved udformningen af »standardtitler«:

Musikkatalog : et udvalg af ældre og nyere musik / redigeret af Ove Bjørnum. - Dansk Bibliografisk Kontor, 1959.

Københavns Kommunes Biblioteker: Katalog over musik og musiklitteratur. - 1954-1958. - 4 bind.

Bindene Biografier udgivet 1961 som dele af: Musikkens hvem hvad hvor. - København : Politiken. - 7 bind.

Afgrænsning. Reglerne i § 100.26-100.34 gælder for musikalier. Hvor intet andet er anført, gælder de også for musikfonogrammer. Reglen i § 100.35 gælder for film.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top