.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.8 Samlede værker 100.10 Værker i en enkelt genre Næste afsnit

100.9 Udvalg

Fællestitlen Udvalg kan anvendes, når et materiale består af flere værker i forskellige genrer eller i én bestemt genre, hvis personen kun har skabt værker i denne genre. Udvalg kan også anvendes, når materialet ikke indeholder hele værker, men kun uddrag el.lign. af flere værker af én person.

Fællestitlen Udvalg kan anvendes i stedet for eller sammen med uniforme titler på de i materialet indeholdte værker, se § 100.8-100.12 Forbemærkning samt § 100.7.

    Uniform fællestitel: Udvalg
    Materialets hovedtitel: The Somerset Maugham pocket book
    (Indeholder Cakes and ale, The circle, Short stories, Travel sketches, Essays)
    Uniform fællestitel : Udvalg
    Materialets hovedtitel: Wit and wisdom of Somerset Maugham ...
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top