.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 102. Artsbetegnelser Kapitel 5Næste afsnit

103. Tilføjelser til periodicatitler i almindelighed [Reglen er rettet, se ny tekst her]

Når titlen på et periodicum er identisk med titlen på et andet periodicum i katalogen eller skønnes at kunne blive det, skal de pågældende titler, når de anvendes som opslag, forsynes med en tilføjelse, der gør dem entydige.

Typen af tilføjelse vælges efter nedenstående anvisninger, der er givet i prioriteret orden:

 • a) En udgavebetegnelse, når der er flere udgaver af det samme periodicum.
  • Opslag på: F.E.B. panorama (Dansk udgave)
   Opslag på: F.E.B. panorama (English version)
 • b) Det først nævnte udgivelsessted angivet i publikationens form.
  • Opslag på: Trafikrapport (Nykøbing F.)
   Opslag på: Trafikrapport (Åbenrå)
   Opslag på: Studia historica (Helsinki)
   Opslag på: Studia historica (Roma)
 • c) Det først nævnte udgivelsessted og udgivelsesåret for første hæfte eller bind, når udgivelsesstedet ikke er tilstrækkelig tilføjelse.
  • Opslag på: Min roman (Kbh. : 1969)
   Opslag på: Min roman (Kbh. : 1980)
 • d) Den udgivende korporation anvendt som i § 102, når udgivelsessted og udgivelsesår for første hæfte eller bind er identiske.
  • Opslag på: Impuls (Danske Kolonial Grossisters Centralkontor)
   Opslag på: Impuls (Skiltemalerlauget i Danmark)
   (Begge: (Kbh. : 1965))
 • e) Udgivelsesåret for første hæfte eller bind, når et periodicum genoptager en tidligere titel.
  • Opslag på: Udenrigsministeriets tidsskrift (1920)
   Opslag på: Udenrigsministeriets tidsskrift (1979)
   (1976-1979 med titlen: Udenrigsministeriets tidsskrift for udenrigsøkonomi)

  Da valget af rækkefølgen af de ovenfor anførte tilføjelser er baseret på internationale hensyn, kan den katalogiserende institution ud over det efter reglerne korrekte opslag altid vælge at udforme et ekstra opslag efter anvisningerne under punkt d, såfremt det korrekte opslag på hovedtitlen skal udformes efter reglerne under punkt b og c.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top