.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 101. Hovedregel 103. Tilføjelser til periodicatitler i almindelighed Næste afsnit

102. Artsbetegnelser

Når et periodicums hovedtitel kun består af en artsbetegnelse (f.eks. Skrifter , Bulletin , Rapport ), skal opslaget på hovedtitlen suppleres med den udgivende korporations navn efter følgende regler:

102A Korporationens navn anvendes i den form, der er anvendt i materialet. En eventuel forbindende tekst i beskrivelsen medtages ikke i tilføjelsen til materialets hovedtitel.

Opslag på hovedtitler med tilføjelser, der angiver den udgivende korporation:

  Årsskrift (Politihistorisk Selskab)
  Proceedings (Institution of Civil Engineers). Part 1, Design and construction
  Forskningsrapport (Institut for Organisation og Arbejdssociologi)
  (Det fremgår ikke af ophavsangivelsen, at instituttet hører under Handelshøjskolen i København)
  Katalog (Undervisningsministeriets Båndcentral)
  (På titelsiden: Udgivet af Undervisningsministeriets Båndcentral. Oplysningen er typografisk adskilt fra hovedtitlen og indgår derfor ikke i denne)

102B Hvis korporationen er en underkorporation, og dens overkorporation er angivet i forbindelse med underkorporationen uden grammatisk forbindelse, anvendes over- og underkorporationen i den rækkefølge og form, hvori de er angivet i materialet.

Opslag på hovedtitler med tilføjelser, der angiver både over- og underordnede korporationer:

  Annual report (Community Relations Service, United States Department of Justice)
  Report (University of Uppsala, Psychological Laboratory)
  Rapport (Afdelingen for Bærende Konstruktioner, Danmarks Tekniske Højskole)

102C Hvis navnet tages fra en undertitel, anvendes det ligeledes i publikationens form og rækkefølge.

  Opslag på: Arbejdspapir (Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi)
  (Undertitel: publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi
  Forlag: Roskilde Universitetscenter)

102D En indledende artikel i navnet udelades, medmindre bøjningsendelser ville blive påvirket heraf.

  Opslag på: Report (Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark)
  (Ophavsangivelse: The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark)
  men:
  Opslag på: Publikumsorienteringer (Det kongelige Bibliotek)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top