.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit100: UNIFORME TITLER OG »STANDARDTITLER« 100.2 Generel regel Næste afsnit

100.1 Anvendelse

Anvendelsen af uniforme titler er lokalt bestemt, idet behovet for at anvende uniforme titler varierer fra katalog til katalog og desuden varierer inden for den enkelte katalog.

Beslutningen om i det enkelte tilfælde at anvende en uniform titel baseres på følgende overvejelser:

  • a) Hvor kendt er værket?
  • b) Hvor mange versioner af værket drejer det sig om?
  • c) Er værket anonymt?
  • d) Er værket oprindeligt skrevet på et andet sprog?
  • e) I hvilken udstrækning anvendes katalogen i forskningsøjemed?
  • Den enkelte institution afgør endvidere selv, hvorvidt og i givet fald hvordan en eventuel uniform titel ønskes præsenteret for brugeren i fremvisningsformater. F.eks. kan en uniform titel i specifikationen til et fremvisningsformat vælges udskrevet umiddelbart før hovedtitlen og uden eller i en skarp parentes.

    _
    .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top