.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 100.29 Valg af titeltype 100.31 Udformning af markant titel Næste afsnit

100.30 Udformning af konventionel titel

100.30A.

100.30B Artsbetegnelse.

100.30C Besætningsangivelse.

100.30D Nummer inden for arten..

100.30E Toneart og opusnummer.

100.30F Værkfortegnelsesnummer.

100.30G Årstal..

100.30A

En konventionel titel kan bestå af følgende led, der anføres i den nævnte rækkefølge. Danske betegnelser anvendes så vidt muligt.


Artsbetegnelse
Besætningsangivelse
Nummer inden for art og besætning
Toneart
Opusnummer

  239 00 *t Koncert for klaver og orkester nr. 2, g-mol, opus 22

100.30B Artsbetegnelse

100.30B1 Som artsbetegnelse anvendes betegnelser for musikalske former og genrer , f.eks. Symfoni, Koncert, Sonate, Nocturne, Trio.

Desuden kan anvendes tempobetegnelser (Allegro, Adagio), satsbetegnelser (Scherzo, Rondo, Ricercare), dansebetegnelser (Sarabande, Allemande, Chaconne) og liturgiske betegnelser (Responsorium, Antifon, Gloria, Offertorium).

100.30B2 Når der ikke findes en direkte dansk oversættelse af en fremmedsproget artsbetegnelse, og når den ikke kan anvendes som fremmedord på dansk, anses den for en markant titel og gengives uoversat:

  239 00 *t Tanzstück

100.30B3 Når en artsbetegnelse er ledsaget af en individualiserende tilføjelse, betragtes den som en markant titel (se § 100.31).

  239 00 *t Preludio patetico
  239 00 *t Symphonie fantastique
  239 00 *t Missa solemnis
  239 00 *t Canons melodieux

100.30C Besætningsangivelse

100.30C1 Ved instrumentalværker med soloinstrumenter indeholder den konventionelle titel en angivelse af, hvilke instrumenter værket er komponeret for.

  239 00 *t Sonate for klaver ...
  239 00 *t Duo for violin og viola ...
  239 00 *t Trio for 2 violiner og violoncel ...
  239 00 *t Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel ...

100.30C2 Ved værker med alternative udførelser indgår den i gængse opslagsværker først nævnte besætning i den konventionelle titel; alternative besætningsmuligheder anføres i besætningsnote.

  239 00 *t Triosonate for altblokfløjte, obo og continuo ...
  509 00 *a For altblokfløjte eller fløjte, obo eller violin og
  continuo (cembalo og bas)

100.30C3 Når besætningsangivelsen er kompliceret, kan den udelades i den konventionelle titel. Besætningen anføres i besætningsnote.

  239 00 *t Divertimento, Es-dur, Köchel 166
  509 00 *a For 2 oboer, 2 engelskhorn, 2 klarinetter, 2 horn og 2 fagotter

100.30C4 Når en udgave af et værk er arrangeret eller transskriberet for en anden besætning end den originale, anvendes det oprindelige værks besætning i den konventionelle titel.

  239 00 *t Koncert for violin og orkester, D-dur, opus 61
  245 00 *a Concerto for violin and piano, op. 61

100.30C5 En komponists eget arrangement af et af sine egne værker betragtes som et nyt værk, hvis besætning indgår i den konventionelle titel.

  239 00 *t Notturno for viola og klaver, D-dur, opus 42
  245 00 *a Notturno in D - violin & piano, op. 42 *e Ludwig van
  Beethoven
  512 00 *a Arrangeret af komponisten efter hans: Serenade for violin,
  viola og violoncel, D-dur, opus 8

100.30C6 Ved vokalværker indgår besætningsangivelsen ikke i den konventionelle titel.

  239 00 *t Kantate nr. 147
  509 00 *a For soli (SATB) kor og orkester

Ved ikke-nummererede rækker af vokalværker med konventionel titel indgår besætningen dog.

  239 00 *t Rapsodi for altsolo, mandskor og orkester, opus 53
  239 00 *t Duet for sopran, tenor og klaver
  239 00 *t Terzet for sopran, tenor og bas

100.30C7 Ved værker for orkester, f.eks. symfonier og ouverturer, anføres besætningen kun, når den er af særlig art.

  239 00 *t ... for strygeorkester
  239 00 *t ... for kammerorkester
  239 00 *t ... for strygere og slagtøj

100.30C8 Ved artsbetegnelser, der kan anvendes for andre værker end orkesterværker, eller når besætningen er usædvanlig for arten, må den dog angives.

  239 00 *t Suite for orkester ...
  239 00 *t Koncert for orkester ...
  239 00 *t Symfoni for orgel ...
  239 00 *t Variationer for orkester ...

100.30C9 Generalbas eller basso continuo i barokmusik betegnes som: continuo . Udførelsen gives i en besætningsnote.

  239 00 *t Sonate for violin og continuo, g-mol, opus 6:6
  245 00 *a Sonate opus 6,6, Gmoll, für Violine und Generalbass
  (Cembalo oder Klavier und Bassinstrument ad lib.)
  509 00 *a Continuoudførelse: Cembalo eller klaver og basinstrument

100.30D Nummer inden for arten .

Et nummer, der angiver værkets plads i en række værker af samme art, anføres efter den eventuelle besætningsangivelse.

  239 00 *t Koncert for klaver og orkester nr. 20 ...

100.30E Toneart og opusnummer

100.30E1 Toneart og opusnummer anføres som sidste led af »standardtitler«. Begge oplysninger indledes med komma.

  239 00 *t Symfoni nr. 2, h-mol, opus 16

100.30E2 Ved flerleddet opusnummerering adskilles leddene med kolon.

  239 00 *t Kvartet ... , opus 59:3

Ved alfabetisk underdelte opusnumre anføres underdelingen umiddelbart efter opusnummeret.

  239 00 *t Variationer for 2 klaverer over et tema af Haydn, opus 56b

100.30E3 Opusnumre udelades ved scenemusik.

Opusnumre udelades også ved enkelte sange, medmindre de er nødvendige for at skelne mellem forskellige sange med samme titel af samme komponist. Dog medtages opusnumre ved sange, der ikke er skrevet i det latinske alfabet.

100.30F Værkfortegnelsesnummer

100.30F1 Numre fra værkfortegnelser, f.eks. Köchelnumre, behandles som opusnumre. Foran nummeret anføres en gængs forkortelse for værkfortegnelsen (f.eks. BWV).

  239 00 *t Koncert for violin og orkester nr. 5, A-dur, Köchel 219
  239 00 *t Divertimento, B-dur, Köchel 439b:2
  239 00 *t Partita for violin nr. 2, d-mol, BWV 1004

100.30F2 Når der både findes værkfortegnelsesnumre og opusnumre, anføres opusnummeret sidst og i parentes.

  239 00 *t ... , Deutsch 956 (opus 163)
  239 00 *t ... , RV 299 (opus 7:8)

100.30G Årstal.

Når to eller flere værker ikke kan skelnes fra hinanden ved hjælp af ovennævnte identifikationselementer, enten fordi disse ikke findes eller er utilstrækkelige, tilføjes andre identifikationselementer indledt med komma, primært årstallet for værkets første udgivelse.

  239 00 *t Koralvariationer for orgel, 1973
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top