. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført marts 2000

 

008
*e Eksempel 1: felt 910 slettet af eksemplet
*g Henvisning til Katalogiseringsreglerne ændret til:
Koden omfatter festskrifter, der kræver opslag ifølge
Katalogiseringsregler 1/23A.
*r I eksempel 3 er felt 009 rettet til:
009 00 *a a
*v I eksemplet på FORMKAT-indatering er felt 009 rettet til:
009 00 *a a

 


 
009
KODE n GMB video INDHOLD videooptagelser er slettet

KODE m er ændret til: GMB levende billeder INDHOLD film- og videooptagelser. 

I eksempel 3 er film rettet til levende billeder.

 

 
 
011
I eksempel 1 er felt 009 rettet til:
009 00 *a a

 

   
015
I eksempel 1 er felt 009 rettet til:
009 00 *a a

 

   
032
Beskrivelsen af delfelt *x er rettet til:
Delfelt *x
anvendes til at angive, at materialet indgår som en del af en fagbibliografi eller en katalog. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. amtskommunenummer eller periodenummer.

Eksempel 2 er rettet til:
032 00 *x DLB020

 

   
100 600 700 770 900
I disse felter er beskrivelsen af delfelt *f ændret til:
Delfelt *f
. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

 

   
110 610 710 780 910
I disse felter er beskrivelsen af delfelt *e ændret til:
Delfelt *e
anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

 

   
239

I eksempel 3 er 245 *d ændret til: 245 *e

 

   
621
I eksempel 3 er *e ændret til: *f

 

   
860
Den kommenterende tekst til feltet er ændret til:
Når et periodicum er fortsat med en anden titel, inddateres oplysninger om den tidligere titel i felt 860.

I posten for den tidligere titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 861 .

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:

Metode 1:
Indikatorerne 0-stillede og delfelt *i med indledende tekst. Anvendes denne metode kan alle delfelter undtagen delfelt *i gentages.

 

Metode 2:

   

2. indikator = 

fortsættelse af:

 

1

delvis fortsættelse af:

 

3

udskilt fra:

 

4

sammenlagt af: ..., og: ...

 

6

heri indgået:

 

7

heri delvis indgået:

Anvendes denne metode kan delfelterne gentages ved indikatorværdi 4 (sammenlægning).

Maskingenerering: Hvis felt 860 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator.

 

   
861
Den kommenterende tekst til feltet er ændret til:

Når et periodicum fortsætter med en ny titel, inddateres oplysninger om den nye titel i felt 861.

I posten for den nye titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 860 .

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:

Metode 1:
Indikatorerne 0-stillede og delfelt *i med indledende tekst. Anvendes denne metode kan alle delfelter undtagen delfelt *i gentages.

 

Metode 2:

   

2. indikator = 

fortsættes som:

 

1

fortsættes delvis som:

 

2

fortsættes under tidligere titel:

 

3

herfra udskilt:

 

4

sammenlagt med: ..., til: ...

 

5

opdelt i: ..., og: ...

 

6

indgået i:

 

7

delvis indgået i:

Anvendes denne metode kan delfelterne gentages ved indikatorværdi 3, 4 eller 5 (sammenlægning og opdeling).

Maskingenerering: Hvis felt 861 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator.

 

   
863
Den kommenterende tekst til feltet er ændret til:
Oplysninger om et periodicum, som det registrerede periodicum er
udgivet sammen med eller er en del af, inddateres i felt 863.

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856.

Relationerne kan udtrykkes ved hjælp af to metoder:

Metode 1:
Indikatorerne 0-stillede og delfelt *i med indledende tekst. Anvendes denne metode kan alle delfelter undtagen delfelt *i gentages.

Metode 2:

   

2 . indikator = 

udgivet sammen med:

 

1

hermed udgivet:

 

2

udgivet som del af:

Maskingenerering: Hvis felt 863 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator.

 

   

 

_

. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Maj 1998. Til top Til top