.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur Felt 110 Korporationsnavn som opstillingselement Næste afsnit

Udgået

Felt 100 Personnavn som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

 a    efternavn eller fornavn alene
 h    fornavne
 k    fuldt udskrevne fornavne
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode

 

Som opstillingselement kan feltet ikke forekomme samtidig med et felt 110 i samme post. Hvis felt 100 forekommer i posten, fungerer det samtidig som første felt 700.

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *f . ISBD-tegnsætning kan anvendes inden for samme parentes.

Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h. Delfelt *k vil bl. a. forekomme i multiMARC-poster.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et-t al) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Den samme delfeltopdeling som i felt 100 er i vidt omfang gældende også i felt 600, 664, 700, 770, 800 og 900.

Eksempler

1

100 00 *a Shakespeare *h William

1/40

 

Se også eksempler i felt 700 vedr. formatering i delfelter.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top