.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit22. Ophav i forbindelse med sammenhænge med andre materialer eller værker 24. Analyser - ophav Næste afsnit

23. Øvrige personer og korporationer nævnt i beskrivelsen

23A Almen regel..

23B Redaktører og udgivere..

23C Oversættere..

23D Korporationer..

Forbemærkning. Nærværende regel omhandler personer og korporationer uden primære ophavsfunktioner i henhold til § 1-22.

Opslag på korporationer og personer efter denne regel påvirker ikke eventuel brug af opstillingselement.

23A Almen regel.

Der kan udarbejdes opslag på enhver person eller korporation, der har tilknytning til materialet, hvis det f.eks. skønnes, at nogle af katalogens benyttere med rimelighed vil kunne betragte vedkommende som ansvarlig for indholdet, eller hvis vedkommendes tilknytning til materialet gør dem til betydningsfulde søgeelementer. Sådanne tilfælde kan f.eks. være modtageren af en samling breve eller af et festskrift, jubilerende korporationer, udstillingssteder og konferencearrangører.

23B Redaktører og udgivere.

Medmindre der er tale om en samling (§ 4), betragtes en funktion som redaktør eller udgiver som sekundær, og der udarbejdes ikke opslag på ophav, der udfører denne funktion. Hvis en redaktør eller udgiver imidlertid enten skønnes at have udført mere end blot en ren redaktør- eller udgiverfunktion (f.eks. hvis vedkommende har tilføjet særlig betydningsfuldt materiale), eller hvis materialet er udkommet i mange udgaver, eller hvis redaktøren er meget fremhævet i præsentationen af materialet, kan der dog udarbejdes opslag på ophav, der varetager denne funktion.

Såfremt der er tale om redaktører eller udgivere af periodica, henvises til § 6 .

23C Oversættere.

Oversættere betragtes normalt som udførende sekundære funktioner, og der udarbejdes derfor ikke opslag på dem. Undtaget herfra er oversættelser på vers, hvor et opslag på oversætteren altid udarbejdes.

Hvis oversættelsen præsenteres som omfattende en bearbejdelse af værkets stil, er beskrevet som en fri oversættelse eller en bearbejdelse af indholdet, anvendes § 7-8. Mht. tekstning af film, hvor der normalt ikke vil være tale om en gennemført oversættelse, henvises til § 16F .

    Homers Odyssé / oversat af Christian Wilster
    Opslag på Homer og Christian Wilster

23D Korporationer.

En korporation kan ofte være nævnt på fremtrædende plads i et materiale, uden at der er tale om eller at det tydeligt fremgår, at materialet udgår fra korporationen. I sådanne tilfælde udarbejdes opslag på korporationer, når tilknytningen til materialet af katalogens brugere kan forstås som værende mere end det rent forlagsmæssige eller økonomiske.

    Energirådgivning - mindre virksomheder - slagter og slagtehuse. - Frederiksberg : Danske Elværkers Forening, 1994.
    Note: Nederst på titelsiden: Danske Slagtermestres Landsforening
    Opslag på Danske Slagtermestres Landsforening
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top