.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 100 Personnavn som opstillingselement Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)Næste afsnit

Udgået

Felt 110 Korporationsnavn som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

Korporationsnavn i ligefrem orden

 a    korporationsnavn
 e    tilføjelse
 c  G  underkorporation

korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s    stednavn (jurisdiktion)
 e    tilføjelse
 c  G  institutionsnavn

samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i    nummer på konference
 k    år for konference
 j    sted for konference
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode

 

Som opstillingselement kan feltet ikke forekomme samtidig med et felt 100 i samme post. Hvis felt 110 forekommer i posten, fungerer det samtidig som første felt 710.

Konferencer formateres som andre korporationer.

Feltet anvendes ikke længere af Nationalbibliografien, bortset fra musikkorporationer i Danske musikoptagelser.

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *e . ISBD-tegnsætning kan anvendes inden for samme parentes.

Delfelt *s. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Inddateringen starter med institutionsnavnet i delfelt *c, som kan gentages. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark maskingenereres.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Den samme delfeltopdeling som i felt 110 er i vidt omfang gældende også i felt 610, 665, 710, 780 og 910.

Eksempler

1

110 00 *a Bibliotekskommissionen

1/5

2

110 00 *a H.C. Andersen Samfundet

1/60

 

Se også eksempler i felt 710 vedr. formatering i delfelter.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top