.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 860 Tidligere titel (kun periodica) Felt 863 Udgivet sammen med/som del af (kun periodica)Næste afsnit

Udgået

Felt 861 Senere titel (kun periodica)

 i    indledende tekst
 t    hovedtitel
 c    tilføjelse til titlen
 z    issn
 g    periodeangivelse
 u  G  url

 

Når et periodicum fortsætter med en ny titel, inddateres oplysninger om den nye titel i felt 861.

I posten for den nye titel inddateres de modsvarende oplysninger i felt 860 .

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når der henvises til et elektronisk dokument på net. Om URL eller PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

Maskingenerering: Hvis felt 861 indeholder et delfelt *i, udskrives den indledende tekst fra dette delfelt. Hvis delfelt *i ikke forekommer i feltet, maskingenereres en indledende tekst udfra værdien af 2. indikator:

   2. indikator =  0  fortsættes som:
     1   fortsættes delvis som:

     2   fortsættes under tidligere titel:

     3   herfra udskilt:

     4   sammenlagt med: ..., til: ...

     5   opdelt i: ..., og: ...

     6   indgået i:

     7   Delvis indgået i:

Delfelterne kan gentages ved indikatorværdi 3, 4 eller 5 (sammenlægning og opdeling).

Eksempler

1

245 00 *a Vestsjællands ugeblad
861 00 *t Høng posten

2/12.7B7c

2

245 00 *a Seriejournalen
861 00 *i Fortsættes på Internet som: *t Seriejournalen
*u http://www2.dj/users/seriejournalen/index.htm

2/12.7B7c

3

022 00 *a 0108-8505
245 00 *a Aktivitetskalenderen
861 00 *t Alternativt nyt *z 0903-7683

 

4

022 00 *a 0036-5513
245 00 *a Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation
861 01 *t Clinical psychology *c Oxford *z 0144-5979
eller:
861 00 *i Fortsættes delvis som *t Clinical psychology *c Oxford *z 0144-
5979

 

5

022 00 *a 0109-6222
245 00 *a Nyt om møbler
861 04 *t DMI bladet *z 0905-4855 *t Danske møbler *z 0905-5029
eller:
861 00 *i Sammenlagt med *t DMI bladet *z 0905-4855 *t Danske møbler
*z 0905-5029

2/12.7B7d

6

022 00 *a 0900-2243
245 00 *a Kraks vejviser
861 03 *t Kraks vejviser for København og omegn *z 0904-8359
eller:
861 00 *i Herfra udskilt *t Kraks vejviser for København og omegn *z
0904-8359

2/12.7B7e

7

022 00 *a 0106-0759
245 00 *a Medicinalstatistiske meddelelser
861 05 *t Primær sundhedstjenestestatistik *z 0107-7503 *t Statistiske
oversigter *c Sundhedsstyrelsen *z 0107-7511 *t Sygehusstatistik
*z 0107-6434 *t Vitalstatistik *z 0107-749X
eller:
861 00 *i Opdelt i *t Primær sundhedstjenestestatistik *z 0107-7503
*t Statistiske oversigter *c Sundhedsstyrelsen *z 0107-7511
*t Sygehusstatistik *z 0107-6434 *i og *t Vitalstatistik *z 0107-749X

2/12.7B7e

8

022 00 *a 0907-2063
245 00 *a Kulturmagasinet Ludvig
861 06 *t Stribonitten
eller:
861 00 *i Indgået i *t Stribonitten

 

9

022 00 *a 0106-3626
245 00 *a Bibliotekstilsynet informerer
861 07 *t Nyt fra Nyhavn *z 0903-6342
eller:
861 00 *i Delvis indgået i *t Nyt fra Nyhavn *z 0903-6342

2/12.7B7f

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top