. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 3. Materialer indeholdende ét værk af flere personer - delt ansvarlighed 5. Materialer, der udgår fra korporationer Næste afsnit

4. Materialer indeholdende en samling af værker af flere ophav

Forbemærkning. Mange materialer, der indeholder materiale af flere ophav, er samlinger af tidligere eksisterende materiale, eventuelt i uddrag, samlinger af nyt materiale eller en blanding heraf. Sådanne samlinger vil normalt være bragt sammen af en udgiver eller redaktør, der undertiden er nævnt i materialet, undertiden ikke.

Ved afgørelsen af, om der er tale om et materiale indeholdende ét værk af flere personer (§ 3), et værk med ophavsforhold af blandet karakter (§ 7-20) eller en samling, lægges vægt på, om bidragene, der indgår i materialet, er at betragte som selvstændige bidrag . Bidragene betragtes som selvstændige, når de enkeltvis fremtræder med en specifik ophavsangivelse, der afviger fra ophavsangivelsen til samlingen som helhed, og når bidragene samtidig ikke direkte refererer til hinanden. Hvis disse betingelser er opfyldt, katalogiseres materialet efter nærværende regel som en samling.

En person kan undertiden være præsenteret som ophav til hele indholdet af et materiale, selvom indholdet af materialet er en blanding af indhold udarbejdet af denne person og bidrag af andre personer. F.eks. et sprogligt øvelsesmateriale, der indeholder opgaver, grammatik el.lign. af det anførte ophav til tekster udarbejdet af andre.

I sådanne tilfælde må det vurderes, hvorvidt materialets præsentation af oplysningerne skal accepteres eller korrigeres. Ved en sådan vurdering lægges vægt på brugshensigten med materialet:

Hvis materialet ikke indeholder en sammenhængende tekst, eller hvis hensigten med materialet er at introducere de enkelte bidrag eller bringe et udvalg til belysning af et bestemt emne, betragtes materialet som en samling, og ophavsangivelsen korrigeres (f.eks. en kildesamling til historieundervisning).

Hvis materialet består af en sammenhængende tekst, hvor andre ophavs bidrag kun er brugt som eksempler, eller hvis materialet udelukkende er beregnet til et rent øvelsesformål (f.eks. fremmedsproglige lytteøvelser) og indholdsmæssigt suppleret af det anførte ophav, katalogiseres materialet efter § 1-3.

Se dog også § 12 Kommentatorer og forfattere.

Se også de specielle regler for musikalier og musikoptagelser ( § 18 og § 19.II ).

4A Med fælles titel. Ved en samling gives opslag på redaktører og udgivere, når de er nævnt på fremtrædende plads i materialet.

Er flere end tre redaktører eller udgivere nævnt, kan man som minimum vælge at give opslag på den først nævnte redaktør eller udgiver.

Ophav til selve indholdet i de enkelte værker eller bidrag, der indgår i en samling, betragtes i denne sammenhæng som udførende en sekundær funktion. Når sådanne ophav er nævnt på fremtrædende plads i materialet, gives der dog opslag på disse.

Er der flere end tre ophav nævnt, kan man som minimum vælge at give opslag på det først nævnte ophav.

Hvis en samling indeholder værker, der vides tidligere at være udgivet separat, kan der afhængigt af lokale behov udarbejdes opslag på ophav til disse.

Der kan ydeligere gives analytiske opslag på ophav til værkerne i en samling efter § 24 .

   Danske opslagsværker / redigeret af Axel Andersen
   Opslag på Axel Andersen

   100 kærlighedsdigte fra hele verden / i udvalg ved Tove Ditlevsen
   Opslag på Tove Ditlevsen

   Moderne fransk dramatik : Ionesco, Adamov, Tardieu / introduceret af Chr. Ludvigsen
   Opslag på Chr. Ludvigsen, Ionesco, Adamov og Tardieu

   A dictionary of American English on historical principles / compiled at the University of Chicago under the editorship of William A. Craigie and James R. Hulbert
   Opslag på William A. Craigie og James R. Hulbert

   Sundhedspleje / med bidrag af Inga Axelsen, Ina Kristensen Borup, Else Guldager, Bente Hyldal, Kate Hovgaard Jakobsen, Karin Munck, Chirstin Plate, Anne Salter ; redigeret af Inga Axelsen, Bente Hyldal, Chirstin Plate, Anne Salter
   (Selvstændige bidrag med specifikke ophavsangivelser)
   Opslag på alle redaktører og alle ophav til indholdet eller som minimum opslag på den først nævnte redaktør og først nævnte bidragyder Inga Axelsen

   Communications explosion
   Note: The role of communications technology in democracy / by Neil P. Hurley. On the effects of communications satellites / by Dallas W. Smythe
   (De indeholdte værker vides ikke udgivet separat)
   Ingen opslag på personer efter nærværende regel. Opslag på forfatterne kan dog vælges i henhold til § 24 (analyser)

Brug af opstillingselement

4B Uden fælles titel. Når en samling savner en fælles titel, vil de enkelte bidrags titler samlet optræde som materialets hovedtitler. Ophavet til de enkelte bidrag i samlingen vil i beskrivelsessammenhæng kunne angives i forbindelse med den relevante titel. Et ophav til et bidrag, der indgår i beskrivelsen på denne måde, betragtes som udførende en primær funktion, og der udarbejdes opslag på denne type ophav. Hvis samlingen består af bidrag fra flere end tre ophavsmænd eller grupper af ophavsmænd, kan man som minimum vælge at give opslag på ophav til den først nævnte titel i beskrivelsen, som om denne var udgivet separat.

Der udarbejdes herudover opslag på redaktører eller udgivere, der er nævnt på fremtrædende plads. Er flere end tre redaktører eller udgivere nævnt, kan man som minimum vælge at give opslag på den først nævnte redaktør eller udgiver.

   En idealist / af Kaj Munk. Den blå pekingeser / af Kjeld Abell
   Opslag på Kaj Munk og Kjeld Abell

   The vision of Sir Launfal / by James Russell Lowell. The courtship of Miles Standish / by Henry Wadsworth Longfellow. Snow bound / by John Greenleaf Whittier ; [all] edited with an introduction and notes by Charles Robert Gaston
   Opslag på James Russell Lowell, Henry Wadsworth Longfellow, John Greenleaf Whittier og Charles Robert Gaston

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top