. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start

Ændringer indført marts 2000

I Forord til 2. udgave er henvisningerne til "Folkebibliotekernes katalogiseringspraksis" slettet, da dette dokument ikke er udgivet.

I 1. del. Opslag § 21, 22, og 31B1 er GMB video ændret til levende billeder.

I 1. del. Opslag § 72-74 er standardværket for danske geografiske navne ændret til:

Standardværket for danske geografiske navne er: Autoriserede stednavne i Danmark / udgivet af Stednavneudvalget ; og autoriseret af Kulturministeriet. - Stednavneudvalget, 1998- . - Adgangsmåde: Internet. URL: http://levende.kms.dk/su/sunavn.htm.

I 2. del. Beskrivelse er listen over GMB i § 1.1C1 ændret. Film og video er slettet og levende billeder er indsat. I den øvrige tekst i § 1.1C1 og 1.1C2 er GMB video og GMB film erstattet med GMB levende billeder.

I § 7.1C1 er GMB ændret til levende billeder ligesom Valgfrit er ændret til:

Valgfrit: Hvis den katalogiserende institution ønsker det, kan der i stedet for eller i forbindelse med den generelle materialebetegnelse anføres en passende specifik materialebetegnelse (se 1.1C1 ). Den specifikke materialebetegnelse anføres efter listen i 7.5B1.

I § 7.1D1, 7.1D2, 7.1E1, 7.1E2, 7.1F1, 7.1F2, 7.1F3 og 7.1G2 er GMB film og GMB video ændret til GMB levende billeder.

I § 7.5B1 er dvd-video føjet til listen over specifikke materialebetegnelser, og den valgfri regel er slettet.

I Bilag I er henvisningen i I.3 til "Folkebibliotekernes katalogiseringspraksis" slettet, da dette dokument ikke er udgivet.

I Bilag D er film slettet i definitionen af Generel materialebetegnelse og erstattet med levende billeder.

I Bilag F.4 er GMB video erstattet med levende billeder.


_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top