.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit I.2 Standarder for translitteration/transskription I.4 Enkelte alfabeter og tegnsæt knyttet til de ovennævnte systemer Næste afsnit

I.3 Valg af system

De danske biblioteker har forskellige holdninger til brug af standarder for overførsel til det latinske alfabet. De fleste forskningsbiblioteker vægter reversibilitetsprincippet højt, mens folkebibliotekerne finder det vigtigt at kunne benytte navne og titler i former, der umiddelbart kan udtales og forstås af brugerne.

Det betyder, at folkebibliotekerne for nogle sprogs vedkommende anvender ALA-LC og for andre sprogs vedkommende DS eller ISO. Eventuelt har folkebibliotekerne herudover foretaget nogle tillempninger, f.eks. for russisk.

Inden fremkomsten af danske og internationale standarder benyttede bibliotekerne systemer fra opslagsværker og lignende, der som regel blev tillempet lokalt. Da disse systemer ofte fungerede tilfredsstillende for det enkelte bibliotek, har beslutningen om at overgå til nye internationale systemer været svær at tage. Forståelsen af, at det er hensigtsmæssigt at anvende fælles internationale standarder, er dog stigende.

Den forskellige standardbrug i biblioteksverdenen medfører, at både beskrivelse og opslagselementer, f.eks. navne og titler, udformes forskelligt, alt efter hvilken standard der anvendes. Opslagselementer, der er translittereret/transskriberet efter forskellige systemer, bliver derfor ikke entydige. Udbredt brug af henvisninger fra andre former letter søgemulighederne, men problemerne ved, at der benyttes flere systemer, kan kun afhjælpes ved hjælp af hjælpeposter.

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.1 Til top Til top