.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit F.3 »I«-analyser, afhængige værker og flerbindsværker Bilag G Næste afsnit

F.4 Særlig vejledning vedrørende tegnsætning ved musikalier/musikoptagelser

Uniforme titler (1. del, § 100.15-100.25 - danMARC2, felt 240 og 740).
»Standardtitler« (1. del, § 100.26-100.34 - danMARC2, felt 239 og 739).
»Standardtitler« i analyser (danMARC2, felt 795).
Tegnsætning i beskrivelsesdelen (2. del).
Undertitler og anden titelinformation (2. del, 6.II.1E).
Ophavsangivelser (2. del, 6.II.1F).
Materialer med flere værker uden fælles titel (2. del, 6.II.1G).
Fysisk beskrivelse (2. del, 6.II.5).
Indholdsnote (2. del, 6.II.7B18).
Forlagsnumre (2. del, 6.II.7B19).
Andre numre på materialet.

Uniforme titler (1. del, § 100.15-100.25 - danMARC2, felt 240 og 740)

Delfelterne udskrives i inddateringsrækkefølge.

Når en uniform titel er formateret i felt 240, udskrives hele indholdet af felt 240 i skarp parentes ([ ]).

Når der er udarbejdet opslag på uniforme titler i felt 740, udskrives disse i titelregistret uden brug af skarpe parenteser.

De enkelte delfeltkoder genererer følgende skilletegn:

*a »intet skilletegn«
*d »komma« (, )
*e »komma« (, )
*f »komma« (, )
*g »komma« (, )
*h »komma« (, )
*j »i parentes« (( ))
*k »semikolon« (; )
*m »punktum« (. )
*r »punktum« (. )
*s »punktum« (. )

240 00 *a Mestersangerne i Nürnberg
udskrives som
[Mestersangerne i Nürnberg]

240 00 *a Sonate *d klaver *e nr. 14 *f opus 27:2 *h cis-mol *j
Måneskinssonaten
udskrives som
[Sonate, klaver, nr. 14, opus 27:2, cis-mol (Måneskinssonaten)]

240 00 *a Oktet *d træblæsere, horn, strygere *f D. 803 *h F-dur *k arr.

udskrives som

[Oktet, træblæsere, horn, strygere, D. 803, F-dur; arr.]

240 00 *a Mikado *m Korpartitur
udskrives som
[Mikado. Korpartitur]

240 00 *a Mefistofele *m Klaverpartitur *r Engelsk og italiensk
udskrives som
[Mefistofele. Klaverpartitur. Engelsk og italiensk]

240 00 *a Album für die Jugend *s Nr. 2 *s Soldatenmarsch
udskrives som
[Album für die Jugend. Nr. 2. Soldatenmarsch]

240 00 *a Don Juan *s Madamina! *j Listearien
udskrives som
[Don Juan. Madamina! (Listearien)]

240 00 *a Musikalisches Opfer *s Udvalg *k arr.
udskrives som
[Musikalisches Opfer. Udvalg; arr.]

240 00 *a Faust *s Udvalg *r Ungarsk
udskrives som
[Faust. Udvalg. Ungarsk]

240 00 *a Peer Gynt *s Suite *e nr. 2
udskrives som
[Peer Gynt. Suite, nr. 2]

240 00 *a Nibelungens ring *s Valkyrien *m Libretto *r Engelsk og tysk
udskrives som
[Nibelungens ring. Valkyrien. Libretto. Engelsk og tysk]

»Standardtitler« (1. del, § 100.26-100.34 - danMARC2, felt 239 og 739)

Titeldelfelterne *t, *u og *v udskrives i inddateringsrækkefølge. Bemærk, at alle tre titeldelfelter skal gå direkte i langordsregistret. Når delfelt *v findes, skal langordsregistret også indeholde et opslag på kombinationen af *t og *v.

Når en »standardtitel« er formateret i felt 239, udskrives den i skarp parentes ([ ]). I de tilfælde, hvor felt 239 ud over titeldelfelter også indeholder navnedelfelter (*a, *h osv.), udskrives navnedelfelterne enten på linien over »standardtitlen« og i egen skarp parentes, eller i samme parentes som »standardtitlen« og adskilt fra denne med »kolon« (: ).

Når der er udarbejdet opslag på »standardtitler« i felt 739, udskrives disse i titelregistret uden brug af skarpe parenteser.

De enkelte delfeltkoder genererer følgende skilletegn:

*t »intet skilletegn« - ingen navnedelfelt(er), eller navnedelfelt(er) udskrives på egen linie

*t »kolon« (: ) - navnedelfelt(er) vises på samme linie

*u »blank-kolon« ( : ) - bemærk også blanktegn foran kolon

*v »blank-semikolon« ( ; ) - bemærk også blanktegn foran semikolon

Herudover anvendes delfelt *7, som er en generel delfeltkode til indsættelse af typografiske skilletegn, der går på tværs af den normale formatering, og som der er behov for ved fremvisning.

Når delfelt *7 indeholder en venstreparentes, genererer *7 ( et blanktegn og en venstreparentes og ophæver skilletegnskonverteringen for den efterfølgende delfeltkode.

Når delfelt *7 indeholder en højreparentes, genererer *7 ) en højreparentes og ophæver ikke skilletegnskonverteringen for den efterfølgende delfeltkode.

239 00 *a Mozart *h Wolfgang Amadeus *t Don Juan
245 00 *a Don Giovanni *m levende billeder
udskrives som
[Mozart, Wolfgang Amadeus]
[Don Juan]
Don Giovanni [levende billeder]
eller
[Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Juan]
Don Giovanni [levende billeder]

239 00 *t Kantate nr. 147 *u Herz und Mund und Tat und Leben
udskrives som
[Kantate nr. 147 : Herz und Mund und Tat und Leben]
i langordsregister (2 opslag):
Kantate nr. 147
Herz und Mund Und Tat und Leben

239 00 *t Kantate nr. 147 *7 ( *v Jesus bleibet meine Freude *7 ) *u Herz
und Mund und Tat und Leben
udskrives som
[Kantate nr. 147 (Jesus bleibet meine Freude) : Herz und Mund und Tat
und Leben]

  i langordsregister (3 opslag):
  Kantate nr. 147 (Jesus bleibet meine Freude)
  Jesus bleibet meine Freude
  Herz und Mund Und Tat und Leben

239 00 *t Tryllefløjten *7 ( *v Der Vogelfänger bin ich ja *v Ein Mäd-
chen oder Weibchen *7 )
udskrives som
[Tryllefløjten (Der Vogelfänger bin ich ja ; Ein Mädchen oder Weibchen)]
i langordsregister (3 opslag):
Tryllefløjten (Der Vogelfänger bin ich ja ; Ein Mädchen oder Weibchen)
Der Vogelfänger bin ich ja
Ein Mädchen oder Weibchen

»Standardtitler« i analyser (danMARC2, felt 795)

Delfeltkoder og tegnkonvertering svarer til felt 245 for identiske delfelter.

For delfelterne *u og *v gælder samme regler som nævnt under felt 239.

Delfelt *7 med indhold af henholdsvis venstre- og højreparentes behandles ligeledes som beskrevet under felt 239.

Når en titelanalyse indeholder *y = 0 (nul), skal analysen ikke fremvises; den tjener alene søgemæssige formål.

Bemærk, at *p går direkte i langordsregistret - det gælder også i felt 245.

795 00 *å 1 *a Lyriske stykker, opus 43 *7 ( *v Sommerfugl *v Til våren
*7 )
udskrives som
Lyriske stykker, opus 43 (Sommerfugl ; Til våren)
i langordsregister (3 opslag):
Lyriske stykker, opus 43 (Sommerfugl ; Til våren)
Sommerfugl
Til våren

795 00 *å 1 *a Sange *7 ( *a An die Musik *a Gretchen am Spinnrade
*a Die junge Nonne *a Der Knabe *a Die Vögel *7 )
udskrives som
Sange (An die Musik ; Gretchen am Spinnrade ; Die junge Nonne ; Der Knabe ; Die Vögel)
i langordsregister (6 opslag):
Sange
An die Musik
Gretchen am Spinnrade
Die junge Nonne
Der Knabe
Die Vögel

795 00 *å 1 *a Vier letzte Lieder
795 00 *å 2 *y 0 *a 4 letzte Lieder

Tegnsætning i beskrivelsesdelen (2. del)

Her er kun medtaget afvigelser fra 2. del, kapitel 1.

Undertitler og anden titelinformation (2. del, 6.II.1E)

245 00 *a Sinfonie Nr. 3 *m musikoptagelse *u Eroica
vises som
Sinfonie Nr. 3 [musikoptagelse] : Eroica
(delfelt *u går direkte i langordsregistret)

Ophavsangivelser (2. del, 6.II.1F)

245 00 *a Quadrophenia *m musikoptagelse *e in its entirety by Peter
Townshend *e the Who *k John Entwistle, Roger Daltrey,
Keith Moon, Peter Townshend
vises som
Quadrophenia [musikoptagelse] / in its entirety by Peter Townshend ; the Who (John Entwistle, Roger Daltrey, Keith Moon, Peter Townshend)

Materialer med flere værker uden fælles titel (2. del, 6.II.1G)

513 00 *e Wiener Philharmoniker *e dirigent: Sir Georg Solti *f produ-
cer: Christopher Raeburn
vises som
Wiener Philharmoniker ; dirigent: Sir Georg Solti ; producer: Christopher Raeburn

245 00 *a Serenade, op. 24 *m musikoptagelse *e Schoenberg *e Sir
John Shirley-Quirk, baryton *e the London Sinfonietta *e
dirigent: David Atherton

...

531 00 *a Indeholder også:
770 00 *å 1 *a Schönberg *h Arnold
795 00 *å 1 *a Ode to Napoleon, opus 41 *e Gerald English, recitation
*e London Sinfonietta *e dirigent: David Atherton *a Die
eiserne Brigade *e Members of the London Sinfonietta *a
Weihnachtsmusik *e Members of the London Sinfonietta
vises som

Serenade, op. 24 [musikoptagelse] / Schoenberg ; Sir John Shirley-Quirk, baryton ; the London Sinfonietta ; dirigent: David Atherton

...
Indeholder også: Arnold Schönberg: Ode to Napoleon, opus 41 / Gerald English, recitation ; London Sinfonietta ; dirigent: David Atherton ; Die eiserne Brigade / Members of the London Sinfonietta ; Weihnachtsmusik / Members of the London Sinfonietta

Fysisk beskrivelse (2. del, 6.II.5)

300 00 *n 1 grammofonplade *l 46 min.

vises som

1 grammofonplade (46 min.)

300 00 *n 1 cd *l 67 min. *b stereo, digitaloptagelse

vises som

1 cd (67 min.) : stereo, digitaloptagelse

300 00 *n 3 cd'er *l 2 t., 55 min. *b mono *d 1 hæfte *7 ( *a 31 s. *b ill. *c12 cm *7 )

vises som

3 cd'er (2 t., 55 min.) : mono + 1 hæfte (31 s. : ill. ; 12 cm)

Indholdsnote (2. del, 6.II.7B18)

531 00 *a Indhold:

770 00 *å 1 *a Prokof'ev *h Sergej

770 00 *å 2 *a Milhaud *h Darius

770 00 *å 3 *a Debussy *h Claude

795 00 *å 1 *a Sonate for violin og klaver nr. 2, D-dur, opus 94a *l 22 min.

795 00 *å 2 *a Sonate for violin og klaver nr. 2 *l 16 min.

795 00 *å 3 *a Sonate for violin og klaver, g-mol *l 13 min.

vises som
Indhold: Sergej Prokof'ev: Sonate for violin og klaver nr. 2, D-dur, opus 94a (22 min.). Darius Milhaud: Sonate for violin og klaver nr. 2 (16 min.). Claude Debussy: Sonate for violin og klaver, g-mol (13 min.)

Forlagsnumre (2. del, 6.II.7B19)

Det anbefales, at denne note vises som første note ved musikoptagelser, når felt 538 udelukkende indeholder delfelt *f og *g.

538 00 *f Philips *g 6527088
vises som
Philips 6527088

  538 00 *f Decca *g SXDL 7508 *g 6.42606
  vises som
  Decca SXDL 7508, 6.42606

Andre numre på materialet

Øvrige data kan enten udskrives i tabelform, hvor delfeltkoderne genererer de nedenstående overskrifter, eller i omløbende tekst i et sæt af parenteser (( )), hvor der sættes punktum mellem oplysningerne i hvert delfelt:

*h maskingenererer teksten »Matricenr.:«

*j maskingenererer teksten »Take-nr.:«

*k maskingenererer teksten »Dato:«

*l maskingenererer teksten »Spilletid:«

*m maskingenererer teksten »Sidenr.:«

538 00 *f HMV *g DB 6941 *h 2VH 7108 *j 2 *k 1948-12-07 *l 3:47
min. *j 4 *k 1949-02-15 *l 3:41 min. *h 2VH 7109 *j 3 *k
1948-12-07 *l 4:08 min. *j 5 *k 1949-02-15 *l 4:01 min.
kan vises som
HMV 6941
(Matricenr.: 2VH 7108. Take-nr.: 2. Dato: 1948-12-07. Spilletid: 3:47 min. Take-nr.: 4. Dato: 1949-02-15. Spilletid: 3:41 min. Matricenr.: 2VH 7109. Take-nr.: 3. Dato: 1948-12-07. Spilletid: 4:08 min. Take-nr.: 5. Dato: 1949-02-15. Spilletid: 4:01 min.)

Standardnummer (2. del, 6.II.8B1)

Når International Standard Recording Code er formateret i delfelt *z i felterne 245, 530 eller 795, fremvises den med den maskingenererede tekst »ISRC« foran hver gentagelse af *z. Da ISRC tildeles på skæringsniveau, vil der som oftest være flere ISRC til hvert værk. Samtlige ISRC til hvert værk vises i et sæt af parenteser, mellem hvert ISRC i parentesen sættes »blank-semikolon-blank«. ISRC i *z inddateres som sidste bibliografiske oplysning for hvert værk.

Bemærk at ISRC skal kunne søges på samme måde uanset om det optræder i felt 024 delfelt *a eller i delfelt *z i et eller flere af felterne 245, 530 og 795.

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 1.1 Til top Til top