. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 21. Sammensatte materialer 23. Øvrige personer og korporationer nævnt i beskrivelsen Næste afsnit

22. Ophav i forbindelse med sammenhænge med andre materialer eller værker

Forbemærkning: En sammenhæng med et andet materiale eller værk kan bestå i, at det foreliggende materiale er et register, en konkordans, en facitliste eller en anden type hjælpeværk til et allerede eksisterende materiale.

En anden sammenhæng kan bestå i, at det aktuelle materiale er en fortsættelse, et supplement, en bearbejdelse af et materiale eller en drejebog bygget over et andet materiale eller værk.

Opslag på ophav i forbindelse med bearbejdelser er behandlet i § 7 (ændring af form eller stil) og § 8 (ændring af indholdet). Libretti er behandlet i § 18.3 . Andre sammenhænge er behandlet i nærværende regel.

22A Ophav ved afhængige titler. Når et materiales titel er udformet som en afhængig titel - jf. § 31 - udarbejdes der opslag på materialets ophav efter de øvrige regler i dette kapitel.

Såfremt det afhængige materiales ophav er forskelligt fra ophavet til hovedmaterialet, og det afhængige materiale er beskrevet i en selvstændig bibliografisk post, kan katalogiseringen af materialet suppleres med opslag på ophav med primære funktioner for hovedmaterialets vedkommende. Et sådant opslag medfører, at hvis brugeren søger på ophav til hovedmaterialet, henledes opmærksomheden på, at materiale af dette ophav er suppleret af et andet materiale.

   The fire next time / James Baldwin
   - - Gloser og kommentarer / af Johan Heje
   Opslag på James Baldwin og Johan Heje

   Almen psykologi / K.B. Madsen
   - - Opgaver / af Flemming Koefoed og Erik Sveidahl
   Opslag på K.B. Madsen, Flemming Koefoed og Erik Sveidahl

Brug af opstillingselement

22B Ophav ved andre sammenhørende titler. Hvis materialets titel ikke er udformet som en afhængig titel, kan der udarbejdes supplerende opslag på ophav med primære funktioner for det materiales/værks vedkommende, det aktuelle materiale knytter sig til, efter følgende princip: Der skal være givet opslag på den relaterede titel (jf. § 31 B), og ophavsangivelsen på den relaterede titel skal fremgå af beskrivelsen af det aktuelle materiale (ekskl. noter).

Konkordanser

   A complete concordance to the Iliad of Homer / by Guy Lushington Prendergast
   (Der er givet opslag på Iliaden efter § 31B, og Homer fremgår af beskrivelsen af det aktuelle materiale)
   Opslag på Homer og på Guy Lushington Prendergast (efter § 1)

Hjælpeværker

   Lær at slå op : opgaver til Frede G. Jensen, Rasmus Hansen og Torben Gregersen: Min egen ordbog / af Folke Barker Jørgensen
   (Der er givet opslag på Min egen ordbog efter § 31B, og ophavet til hovedmaterialet fremgår af beskrivelsen af det aktuelle materiale)
   Opslag på Frede G. Jensen, Rasmus Hansen, Torben Gregersen efter nærværende regel og på Folke Barker Jørgensen efter § 1

   Plan for læsning af Das Kapital / af Hans-Jørgen Schanz
   Opslag på Hans-Jørgen Schanz efter § 1

Supplementer og fortsættelser

   Dansk historisk bibliografi 1913-1942 / af Henry Bruun
   (Selvstændig fortsættelse af B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi)
   Opslag på Henry Bruun efter § 1

Filmmanuskripter

   Pelle Erobreren [levende billeder] / fotograf Jörgen Persson ; efter Martin Andersen Nexøs roman ; instruktion Bille August ; manuskript Bille August
   Opslag på Jörgen Persson, Martin Andersen Nexø og Bille August

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 1.1 Til top Til top