. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 15. Virkelige og nominelle ophav 17. Originalkunst, kunsthåndværk, bearbejdet og reproduceret kunst Næste afsnit

16. Film

16A Instruktører, manuskriptforfattere..

16B Producere..

16C Fotografer..

16D Animatorer..

16E Musik..

16F Bearbejdere og oversættere..

16G Medvirkende..

Forbemærkning. Reglen dækker film og videogrammer.

Hvis filmen for en væsentlig dels vedkommende består af indholdselementer, der er beskrevet i andre regler i dette kapitel, f.eks. en musikvideo, suppleres valg af opslag for film med opslag fra øvrige relevante regler.

Ved film har flere personer og korporationer ofte bidraget ved at udføre forskellige funktioner. Terminologien i forbindelse med angivelsen af funktionerne kan være forskellig fra, hvad der normalt bruges i andre medier, og variere såvel inden for det enkelte sprog som mellem sprogene. F.eks. betegner det engelske edited by i forbindelse med film som oftest den, der har foretaget klipningen - altså en teknisk funktion, der ikke nævnes. Det er derfor nødvendigt at vurdere det enkelte materiale som en helhed for at finde ud af, hvilke funktioner der dækker over et primært ophav og derfor er opslagsrelevante.

Som sekundært ophav og dermed ophav, hvorpå der ikke normalt skal udarbejdes opslag, betragtes producenter. Endvidere betragtes medvirkende med en rent udøvende funktion ikke som ophav.

Brug af opstillingselement

16A Instruktører, manuskriptforfattere.

Der gives opslag på ophav, der er anført med en formulering, der direkte angiver eller dækker over instruktør- og manuskriptforfatterfunktioner.

Formuleringer, der dækker over sådanne funktioner, kan f.eks. være ide, tilrettelæggelse, af, ved, directed by, screenplay, Regie, Drehbuch.

   A kick in the real flavour : en mosaik om 5 unge indvandrere / manus & tilrettelæggelse: Peter Ø. Sørensen, Anne Mette Billekop
   Opslag på Peter Ø. Sørensen og Anne Mette Billekop

   Koboko : noget at vende hjem med / af Peter Bischoff og Saskia Bisp
   Opslag på Peter Bischoff og Saskia Bisp

16B Producere.

Der udarbejdes opslag på en producer, når denne skønnes at varetage en primær ophavsfunktion.

Betegnelsen producer anvendes i nogle tilfælde som udtryk for en af de primære ophavsfunktioner og i andre tilfælde som udtryk for en teknisk/administrativ og dermed sekundær funktion. Det er således nødvendigt at vurdere, hvorvidt produceren i det aktuelle tilfælde udfører en primær eller en sekundær funktion.

Følgende peger i retning af, at der er tale om en primær funktion:

Produceren er det eneste nævnte ophav eller

der mangler angivelse af enten funktionen som instruktør eller funktionen som manuskriptforfatter.

Følgende peger i retning af, at der er tale om en sekundær funktion:

Funktionerne som instruktør og manuskriptforfatter angives varetaget af andre.

   Ildslangen / produktion: P. Wandell ...
   Opslag på P. Wandell

   men:

   Niels Klims underjordiske rejse : en fantasi over Ludvig Holbergs roman / manuskript Kaj Nissen, Kaspar Rostrup ; instruktion: Kaspar Rostrup ; medvirkende: Frits Helmuth ... [et al.] ; producer: Leon Munkholm ; producent: Ole Reim
   Opslag på Kaj Nissen, Kaspar Rostrup

   Du behøver da ikke, hvis du ikke har lyst : et tv-spil om forelskelse / producer: Mogens Tanggaard ; research, manuskript og tilrettelæggelse: Bjarne Verbik, Mogens Knudsen og Leif Ole Sørensen
   Opslag på Bjarne Verbik, Mogens Knudsen og Leif Ole Sørensen

16C Fotografer.

Der udarbejdes opslag på en fotograf, når det skønnes, at fotografen udfører en egentlig kunstnerisk funktion.

Typisk betragtes fotografer af spillefilm og naturfilm som udførende en kunstnerisk funktion.

Hvis en fotograf ikke skønnes at udføre en egentlig kunstnerisk funktion, betragtes funktionen som sekundær, og der udarbejdes ikke opslag på fotografen,

I tvivlstilfælde betragtes funktionen som fotograf som værende primær.

   Misery / director of photography Barry Sonnenfeld ...
   (Spillefilm)
   Opslag på Barry Sonnenfeld

   Det lille land : naturprogram om Borris Sønderland / fotograf Leif Bjørn Petersen
   Opslag på Leif Bjørn Petersen

16D Animatorer.

Ved en tegnefilm kan det tekstmæssige og det billedmæssige grundlag i nogle tilfælde betragtes som resultatet af et ligeværdigt samarbejde mellem tekstforfatter og kunstner. I andre tilfælde er der snarere tale om, at billedsiden er resultatet af en industrialiseret proces, hvor animatoren har udført en funktion efter et kunstnerisk fastlagt koncept. Hvis det af materialets præsentation tydeligt fremgår, at producenten tillægger animatoren et kunstnerisk ansvar i kraft af typografi eller fysisk placering blandt andre primære ophavsfunktioner og ikke blandt tekniske funktioner, gives opslag på animatoren. I modsat fald gives ikke opslag på animatoren, og denne betragtes som udførende en sekundær funktion.

16E Musik.

Ved deciderede musikvideoer, f.eks. en koncertoptagelse, suppleres opslagene til billedsiden med opslag til lydsiden efter reglerne for musikoptagelser.

Der udarbejdes normalt ikke opslag på ophav og udøvere af underlægningsmusik. Kun i de tilfælde, hvor musikken er den eneste lyd og fungerer som et alternativ til det talte (et manuskript), udarbejdes opslag på musikophav (f.eks. en naturfilm, hvor musikken som eneste lyd skal sætte en stemning).

   Danish symphony / music by Fuzzy ; photography Peter Roos, Ronald C. Goodman ; directed and edited by Sune Lund-Sørensen
   Note: Uden tale
   Opslag på Fuzzy (efter nærværende regel), opslag på Peter Roos og Ronald C. Goodman (efter § 16C), opslag på Sune Lund-Sørensen (efter § 16A)

16F Bearbejdere og oversættere.

Såfremt en person præsenteres som bearbejder, vurderes det, om der blot er tale om en oversættelsesfunktion i forbindelse med tekstningen af filmen, eller om der er tale om en egentlig bearbejdelse af indholdet. Hvis der er tale om en oversættelse, betragtes ophavsfunktionen som sekundær, og der udarbejdes ikke opslag. Hvis der er tale om en egentlig bearbejdelse, betragtes bearbejderen som udførende en primær funktion, og der udarbejdes opslag.

16G Medvirkende.

Der udarbejdes normalt ikke opslag på medvirkende. Såfremt de medvirkende i en vis udstrækning kan tænkes at være det egentlige ophav til indholdet, og producenten samtidig har tillagt funktionen et hovedansvar i kraft af typografi eller fysisk placering blandt andre primære ophavsfunktioner, udarbejdes der dog opslag.

Sådanne tilfælde vil typisk være interviewere/interviewede, fortællere og præsentatorer i dokumentar- og instruktionsfilm.

   Roser = Roses : en film om havebrug / presented by Peter Seabrook and Anne Swithinbank ...
   Opslag på Peter Seabrook og Anne Swithinbank

   men:

   Misery
   Note: Medvirkende: James Caan, Kathy Bates, Frances Sternhagen, Richard Farnsworth, Lauren Bacall m.fl.)
   (Spillefilm)
   Ingen opslag på medvirkende

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top