.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 23. Øvrige personer og korporationer nævnt i beskrivelsen 25-33: VALG AF OPSLAG PÅ TITLER Næste afsnit

24. Analyser - ophav

Når et materiale indeholder flere værker, kan der alt efter lokale behov udarbejdes analytiske opslag på ophavet til de enkelte værker. Af søgehensyn er det praktisk via formatet at knytte et sådant ophav til præcis den titel, som ophavet hører til. En sådan kobling kan afhængigt af system endvidere anvendes til maskinel omformning af opslag til beskrivende indholdsnoter i fremvisningsformater.

Ophav til de enkelte værker i en samling vil sjældent fremgå på fremtrædende plads i materialet. Ved analyser anvendes derfor selve indholdet af samlingen eller sekundært opslagsværker som kilde. Forskellige ophavsfunktioner til de enkelte værker i samlingen behandles i analysesammenhæng, som om det enkelte værk var udgivet separat. Man kan endvidere, såfremt opstillingselement anvendes, vælge at begrænse opslag på ophav ved analyser til kun ét opslag - nemlig det opslag, der ville være valgt som opstillingselement, såfremt det værk, analysen omfatter, var udgivet separat.

    Communications explosion
    Note: Indhold: The role of communications technology in democracy / by Neil P. Hurley. On the effects of communications satellites / by Dallas W. Smythe
    Opslag på Neil P. Hurley og Dallas W. Smythe
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top