.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 5.7A Indledende regel Afsnit 5.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

5.7B Noter

5.7B1 Kompositionsform og besætning..
5.7B2 Sprog..
5.7B3 Hovedtitlens kilde..
5.7B4 Titelvarianter..
5.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
5.7B6 Ophavsangivelser..
5.7B7 Udgave og historie..
5.7B8 Notation..
5.7B9 Publicering, distribution el.lign..
5.7B10 Spilletid og fysisk beskrivelse..
5.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
5.7B12 Serie..
5.7B13 Disputats el.lign..
5.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
5.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
5.7B16 Andre forekommende materialetyper..
5.7B17 Indholdsbeskrivelse..
5.7B18 Indhold..
5.7B19 Editionsnumre og pladenumre..

5.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

5.7B21 Sammenhæng med andre værker..
5.7B22 Samlet note om det originale materiale..
5.7B23 Andre noter..

Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af forskellige fremvisningsformater.

5.7B1 Kompositionsform og besætning.

Hvis et værks musikalske form ikke fremgår af den øvrige beskrivelse, gives den her med et ord eller en kort sætning.

  505 00 *a Hymne
  505 00 *a Opera

Oplysninger om et musikværks besætning gives her, medmindre den fremgår af den øvrige beskrivelse, og på et let forståeligt sprog. Vokalstemmer nævnes før instrumentalstemmer. Vokal- og instrumentalstemmer nævnes så vidt muligt i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet. Solostemmer nævnes altid. Korisk besatte stemmer kan gives i en passende kort form, eventuelt efterfulgt af en specifikation af de enkelte intrumentgrupper i parentes. Stemmerne gives på dansk, medmindre der ikke findes et dansk navn. Angående standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer, deres forkortelser og forslag til standardiserede besætningsangivelser se Bilag E .

  509 00 *a For orgel
  509 00 *a For horn
  509 00 *a For horn i Es
  509 00 *a For klaver med underlagt tekst og becifring (med guitargreb)
  509 00 *a For sangstemme og klaver
  509 00 *a For sopran og klaver
  509 00 *a For sangstemme med becifring (med guitargreb)
  509 00 *a For sangstemme og klaver med becifring (med guitargreb)
  509 00 *a For børnekor a cappella
  509 00 *a For sangstemme, 2 violiner og violoncel
  509 00 *a For sangstemme og lydbånd
  509 00 *a For klaver, 4 hænder
  509 00 *a For soli (ATB), kor og orkester
  509 00 *a For 11 messingblæsere og slagtøj
  509 00 *a For soli (SATB), kor (SSATB) og orkester
  509 00 *a For soli (SSBB), kor (SATB) og kammerorkester (1010, 2000,
  2101)
  509 00 *a For superius, contratenor, tenor og bassus
  509 00 *a For 2 altblokfløjter, 2 oboer, 2 violiner og continuo
  509 00 *a For 4 trompeter, 2 horn, 4 basuner og tuba
  509 00 *a For fløjte, violin og continuo (cembalo eller klaver og viola
  da gamba eller violoncel)

Hvis oplysningerne om besætning i den øvrige beskrivelse er tvetydige eller utilstrækkelige, gives yderligere oplysninger her.

  509 00 *a Partitur for violoncel og klaver, stemme for klarinet
  ( På titelsiden: For violoncello or clarinet or viola and piano)

Original besætning. Oplysninger om original besætning kan gives, hvis den afviger fra den foreliggende udgaves besætning.

  509 00 *a Originalbesætning: Sopran og klaver

5.7B2 Sprog.

Oplysning om sprog i værkets tekst gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Fransk og engelsk tekst
  508 00 *a Latinsk tekst
  508 00 *a Hebraisk tekst (translittereret)
  508 00 *a Fransk tekst, engelsk oversættelse på s. V-XXII
  508 00 *a Forord på engelsk, tysk og fransk

5.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra omslaget
  512 00 *a Titlen hentet fra forlagskatalog

5.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. En originaltitel, som ikke fremgår af den øvrige beskrivelse, kan gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  502 00 *a Originaltitel: Concerto for oboe and strings
  eller:
  241 00 *a Concerto for oboe and strings
  512 00 *a Omslagstitel: Love songs of Lennon & McCartney

5.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

5.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til værket eller betydningsfulde personer og korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis de ikke er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Tidligere tilskrevet Händel
  512 00 *a Komponisten er muligvis Johann Daniel Zacharias Burjam
  512 00 *a Arrangeret af Charles Graveney
  512 00 *a På titelbladets bagside: Based on themes in the poems of
  Thomas Hardy
  512 00 *a Libretto af Arrigo Boito efter Victor Hugos roman Angelo

5.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om værkets bibliografiske historie gives her.

  520 00 *a Revideret udgave af »Complete organ works«. London :
  Schott, 1958
  520 00 *a Faksimileudgave. Originalen udgivet: London : I. Walsh, ca.
  1734

5.7B8 Notation.

Oplysning om den notation, der er er anvendt i materialet, gives her, hvis det er en notation, som ikke normalt anvendes i den pågældende type materiale eller i øvrigt ønskes specificeret.

  512 00 *a Noteret i noder og tabulatur
  512 00 *a Luttabulatur og transskription på modstående sider
  512 00 *a Grafisk notation
  512 00 *a Med solmisationsangivelser

5.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Distribution: London : Peters

5.7B10 Spilletid og fysisk beskrivelse.

Oplysninger om spilletid kan gives her, hvis de findes i materialet. De gives på dansk og i forkortet form.

  512 00 *a Varighed: 18 min.
  512 00 *a Varighed: ca. 70 min.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse.

  512 00 *a Forlagsindbundet i grønt kalveskind
  512 00 *a Oplaget er signeret af komponisten og nummereret

5.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om bilag, som hverken er bekrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  512 00 *a Bilag: 1 grammofonplade (20 min.) : 33 o/min., stereo
  512 00 *a Cd: Salsa/Latin jazz / Mark Levine, David Belove, John Santos
  og Harold Muniz. Stereo. Rytmeakkompagnement (klaver, el-
  -bas guitar og slagtøj) til stykkerne i nodehæftet. Bestillingsnr.:
  JA 1292 D
  512 00 *a Kassettebånd: Wes Montgomery / Hal Galper, John Goldsby
  og Barry Ries. Stereo, dolby. Rytmeakkompagnement (klaver,
  bas og trommer) til stykkerne i nodehæftet. Bestillingsnr.: JA
  1290 C
  512 00 *a Cd: Play guitar with - Blur : "soundalike" instrumental tracks
  - do not feature the original artists. Stereo. Instrumental gen-
  nemspilning af sangene i nodehæftet med og uden guitar. Ind-
  spillet efter music-minus-one-princippet. Bestillingsnr.: Omni-
  bus OM 24057
  512 00 *a Diskette: Leonora : standard MIDI-files. Folkeskolens Musik-
  lærerforening. 9,4 cm (3.5 in.). MIDI-filer til sangene i node-
  hæftet. Bestillingsnr.: FM-MIDI 180

5.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  520 00 *a Oprindelig udgivet i serien:

5.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13 .

5.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a For børn (7-9 år)
  517 00 *a For begyndere og lidt øvede

5.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before
  1600 / by Howard Mayer Brown

5.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i mikroform

5.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives en kort beskrivelse af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Guitarskole

5.7B18 Indhold.

En fortegnelse over et materiales indhold af værker med selvstændige titler gives. Den enkelte titel kan suppleres med opus- og/eller værknumre, hvis de er nødvendige for identifikation af det pågældende værk, og med ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse. Hvis værkerne i en samling alle har samme musikalske form, og denne er nævnt i materialets hovedtitel, gentages den musikalske form ikke i titlerne i indholdsnoten.

  530 00 *a Indhold: Sailing homeward ; People call me the Pied Piper ;
  The piper's theme
  530 00 *a Indhold: The matron cat's song / words by Ruth Pitter ; My
  cat Jeffry / words by Christopher Smart ; The song of the Jel-
  licles / words by T.S. Elliot
  530 00 *a Indhold: Komm Heiliger Geist, Herre Gott = Come, o Holy
  Ghost, God and Lord / by Lucas Osiander ; text by Lucas Osian-
  der. Psalm 121 / by Heinrich Schütz ; freely translated by Corne-
  lius Becker
  245 00 *a Sonatas for flute and piano *m musikalier *e Handel
  530 00 *a Indhold: v. 1. No. 1 (op. 1, no. 1b) E minor. No. 2 (op. 1, no.
  2) G minor. No. 3 (op. 1, no. 5) G major. No. 4 (op. 1, no. 7) C
  major -- v. 2. No. 5 (op. 1, no. 11) F major. No. 6 (op. 1, no. 9) B
  minor. No. 7 (op. 1, no. 4) A minor. No. 8, A minor
  530 00 *a Indhold: [Symfoni, nr. 39, KV 543, Es-dur. Menuet; arr.]
  Menuett aus der Symphonie Nr. 39 Es-dur / Wolfgang Amadeus
  Mozart. [Sonate, klaver, nr. 20, op. 49:2, G-dur. Menuet; arr.]
  Menuett aus der Sonate op. 49/2 / Ludwig van Beethoven ...

Førstelinier til sange kan gives i parentes og citationstegn efter den titel, som de hører til, hvis de skønnes at være af betydning.

  530 00 *a Indhold: Nu er det jul igen ; Nu lugter det af jul (»Nu knaser
  sneen under mine støvler«) ; Den gamle julemand (»De si'r, det
  er løgn«) ; Jul er hjerter ; Jul på konto (»Vi holder jul på konto«)

Alternativt: Førstelinier og refræner gengives i indholdsnoten som undertitel, såfremt oplysningerne er anført i det enkelte værks titelrubrik og dér har karakter af undertitel eller anden titelinformation. I alle andre tilfælde udelades oplysninger om førstelinier og refræner.

Indholdsnoten kan også dannes ved maskinel sammenskrivning af analysedata: »Standardtitel« i henhold til 1. del, § 100.34, anføres. Materialets titel kan anføres, hvis den afviger ekstremt fra »standardtitlen«, se 1. del, § 100.34B.

  531 00 *a Indhold:
  770 00 *å 1 *a Bach *h Johann Sebastian
  795 00 *å 1 *a Engelsk suite nr. 1, A-dur, BWV 806 *a Engelsk suite nr. 2,
  a-mol, BWV 807 *a Engelsk suite nr. 3, g-mol, BWV 808 *a Engelsk
  suite nr. 4, F-dur, BWV 809 *a Engelsk suite nr. 5, e-mol, BWV 810
  *a Engelsk suite nr. 6, d-mol, BWV 811

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Af indholdet: George Harrison: You like me too much
  532 00 *a Diskografi s. 214

5.7B19 Editionsnumre og pladenumre.

Editionsnumre og pladenumre gengives, hvis de forekommer i materialet. Editionsnumre og pladenumre indledes med henholdsvis Ed.nr. og Pl.nr. ; numrene formateres uden de indledende betegnelser. Hvis et nummer indledes med en forkortelse eller et eller flere ord, der betegner en udgiver, gengives forkortelsen, ordet eller ordene som en del af nummeret.

I beskrivelsen af et materiale i flere dele gives første og sidste nummer, hvis nummereringen er fortløbende. Ellers gives alle numrene. Hvis der er flere end 3, kan første og sidste nummer gengives, adskilt af skråstreg. Bogstaver, som indleder et nummer, gives før det første nummer, bogstaver, som afslutter et nummer, gives efter det sidste nummer, mens bogstaver, som både indleder og afslutter et nummer, gives i forbindelse med hvert nummer.

  538 00 *c K.H.M. 3092
  538 00 *c ODEON.2-A.2-B.2-H
  538 00 *b 6139
  538 00 *d Collection Litolff No. 2040
  538 00 *b Edition Peters Nr. 9875a *c E.P. 13060
  538 00 *c B. & H. 8797-8806
  538 00 *c B. M. Co. 10162, 10261, 10311
  538 00 *b 6201/9935
  ( Rækken af numre er følgende: 6201, 6654, 7006, 7212, 7635, 7788, 8847, 9158, 9664, 9935)
  538 00 *c 9674-9676 H.L.
  538 00 *c R.10150E.-R.1015E.

I beskrivelsen af et genoptryk gives editionsnumre eller pladenumre sammen med oplysningen om, at materialet er et genoptryk.

  538 00 *i Genoptryk af Brandus plader *c B. et Cie 4520

Editionsnumre af typen Edition Eulenburg Nr. 8356 kan valgfrit anføres i note eller anføres som serie, se 5.6B1.

Når de anføres som serie, udelades betegnelsen foran nummeret.

  440 00 *a Edition Eulenburg *v 8356

Forlagsforkortelsen for den pågældende serie (= editionsnummer) EU 8356 gives i noten.

  538 00 *b EU 8356

5.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her. Oplysninger om antallet af eksemplarer i bibliotekets beholdning kan gives. Beholdningen gives altid, hvis den har indflydelse på materialets brugbarhed til opførelse. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning. Hvis specifikation af stemmemateriale ønskes, kan en stemmeoptælling gives her. Angående forslag til stemmeoptællinger samt forkortelser af vokal- og instrumentalstemmer, se Bilag E .

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar signeret af komponisten
  565 00 *a 3 eksemplarer af hvert partitur, 2 eksemplarer af hver stemme
  565 00 *a Nr. 20 af 70 nummererede eksemplarer
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: S. 3-4
  565 00 *a Har tilhørt Carl Nielsen

5.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  526 00 *a Udg. sammen med: Die Mittagshexe. Das goldene Spinnrad /
  Antonín Dvo L ák

5.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

5.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a 1. opførelse i 1962
  512 00 *a Komponeret i 1947
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top