. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 19.II Musikoptagelser 21. Sammensatte materialer Næste afsnit

20. Elektroniske materialer

20A. Elektroniske materialer med simple ophavsforhold.

20B. Elektroniske materialer, som udgår fra en korporation.

20C. Elektroniske materialer, som er periodica.

20D. Elektroniske materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed.

Forbemærkning. Reglen dækker elektroniske materialer i såvel fast fysisk form som online. Multimedier (såvel interaktive som ikke-interaktive) er beskrevet under § 20D, selvom ikke alle multimedier har ophavsforhold af blandet karakter.

Ophavsfunktioner. Ophavsfunktionerne afspejler at elektroniske materialer indeholder edb-programmer, datafiler eller begge dele, hvor datafilerne kan indeholde data i form af tekst, grafik, kort, levende og faste billeder, animation, musik og anden lyd eller en kombination af disse.

Der kan i værkerne være nævnt funktioner hørende til

programsiden, f.eks. programudvikling, systemdesigner, programmed by, udviklet af, programmør

datasiden, f.eks. forfatter, manuskript, af, idé og design, animation, director, fotograf, komponist - betegnelser, som kendes også fra andre materialetyper

den samlede produktion (specielt for multimedier) eller værkets tilrettelæggelse (redaktionelt ansvar), f.eks. produced by, editor, created by, production

onlinepublicering (på Internet el.lign.), f.eks. webansvarlig, web-editor

Primære og sekundære funktioner. Enslydende ophavsfunktioner kan i nogle værker dække over en primær funktion, i andre værker over en sekundær funktion, og i atter andre over en funktion, som ikke tages i betragtning. F.eks. vil programmøren til et edb-program som regel være opslagsrelevant, mens programmeringen til et elektronisk opslagsværk måske vil være præsenteret som en sekundær funktion og i et multimedieværk være nævnt så langt nede i en omfattende liste over medarbejdere med væsentlige funktioner, at man er klar over, at her er tale om en rent teknisk/administrativ funktion, som ikke tages i betragtning. Ligeledes kan en funktion som producer dække over såvel det intellektuelle eller kunstneriske indhold som over et produktions- eller tilrettelæggelsesansvar, men også over en rent teknisk/administrativ funktion, som ikke tages i betragtning.

Derfor må ophavene vurderes i hvert enkelt tilfælde og opdeles i primære og sekundære ophav.

Præsentation. Elektroniske materialer kan i visse tilfælde være præsenteret mangelfuldt eller misvisende. F.eks. kan der ved bearbejdelser til elektronisk form være lagt uforholdsmæssigt stor vægt på forlæggets ophavsfunktioner. Eller præsentationen af materialet kan lægge op til, at primære ophavsfunktioner til dele af materialet skal betragtes som primære ophav til værket, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, når værket ses som en helhed. Det kan derfor være nødvendigt at lade præsentationen af materialet træde i baggrunden ved vurdering af primære og sekundære ophav og i stedet se på de samlede oplysninger.

Valg af opslag. Der gives generelt opslag på personer og korporationer for elektroniske materialer efter de almene regler i § 1-6 (se også eksemplerne i § 20A, § 20B og § 20C). For elektroniske materialer med flere ophav med blandet ansvarlighed gives der opslag efter § 20D

Brug af opstillingselement

20A. Elektroniske materialer med simple ophavsforhold

Behandles efter § 1-4.

   ABC-med-lyd : bogstavindlæring med lydhjælp / skrevet af Torben Tangsig
   Opslag på Torben Tangsig

   Spørgeskema til Windows : et program til integration af edb i fagene samt et redskab til emne/projektarbejde / ide og programmering: Mogens Wittendorff og Randi Riise
   Opslag på Mogens Wittendorff og Randi Riise

   Familieøkonomispillet / Poul Andreasen, Sven Thorøe
   Opslag på Poul Andreasen og Sven Thorøe

   Hypotese for to stemmer : poetisk dialog / Morten Søndergaard & Tomas Thøfner
   Opslag på Morten Søndergaard og Tomas Thøfner

Brug af opstillingselement

20B. Elektroniske materialer, som udgår fra en korporation

Behandles efter § 5 .

   Spillet om det nye Europa / Venstre
   Opslag på Venstre

Brug af opstillingselement

20C. Elektroniske materialer, som er periodica

Behandles efter § 6 .

   Cinemania : the entertaining guide to movies and the moviemakers / Microsoft
   (Elektronisk årspublikation på cd-rom med månedlig opdatering på Internet)
   Opslag på Microsoft

Brug af opstillingselement

20D. Elektroniske materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed

Hovedregel for valg af opslag. Forbemærkningen til § 7-20 følges. Desuden kan overvejelserne i § 7-15 om tekster af ophav med blandet ansvarlighed til en vis grad overføres til de elektroniske materialer.

Multimedier. Modsat hovedreglen lægges der for multimedier (såvel interaktive som ikke-interaktive) mere vægt på den relative betydning af de forskellige funktioner samt det relative omfang af de forskellige bidrag end på præsentationen af værket. Det skyldes multimediers kombination af flere forskellige udtryksformer samlet i ét værk, som ofte vil præsentere sig uoverskueligt og med mange ophavsfunktioner knyttet til såvel værket som helhed som til dele af værket og til værkets tilblivelse.

For multimedier gælder, at der gives opslag på primære ophav hørende til værket som helhed. Der gives tillige opslag på primære ophav hørende til indhold, som skønnes at udgøre hovedparten af værket, eller som skønnes at være af søgemæssig betydning.

   Viby : et eventyrspil om en by i 1700-tallet
   Note: Dansk udgave af spil og manual: Henrik Ørnstrup
   Note: Programmet er udvekslet gennem Nordisk Ministerråds Dataprogramgruppe
   (Programudvekslingsfunktionen præsenteres ikke som ophavsfunktion i materialet. Den danske udgave betragtes som en bearbejdelse, altså en væsentlig ophavsfunktion)
   Opslag på Henrik Ørnstrup

   Amerika & amerikanere : blade af Frank Esmanns dagbog : indtryk, oplevelser og fakta fra otte år i USA / billedredaktion: Aske Dam ; systemdesign/programmering: Ivan Dehn ; fotograf: Thomas Hass
   (Citeret fra omslaget: For produktionen står: Projektledelse: Kim Marcussen, Grafisk design: Joy Thomsen, Billedredaktion: Aske Dam, Systemdesign/programmering: Ivan Dehn, On line grafik: Helle Abild, Grafisk billedbehandling: Rasmus Funder, Fotograf: Thomas Hass, Cd-rom og On line-redaktion: Frank Esmann, Carl-Otto Rieks, Jørgen Poulsen, Christian Schade, Niels Lindvig, Knud Øllgaard, Projektstyring og koordination: Carl-Otto Rieks, DR Multimedie)
   (Multimedieværk. Hovedtitlen er fremhævet typografisk på materialet og Frank Esmanns navn nævnes kun i forbindelse med undertitlen, men det fremgår af materialet, at han har bidraget med alle tekstafsnittene og vurderes dermed til at have et primært ansvar. Alle øvrige bidragydere præsenteres som ligestillede og han vurderes til at have enten et sekundært ansvar eller intet ansvar)
   Opslag på Frank Esmann

   Hvem er Oscar Lake? / dansk oversættelse ved Kirsten Trolle Hansen ; Henry R. Wickenden, creative director and game designer ; Barbara Lerman-Golomb, writer
   (Detektivhistorie bygget op som kriminalfilm og omarbejdet til elektronisk spil med indlagte gloser og dialoger til brug for fremmedsprogsundervisningen. Samme "historie" er udgivet parallelt på flere sprog. Dette er ikke en elektronisk reproduktion af et allerede eksisterende værk, men et nyt værk. Materialet fremhæver ikke ét personligt ophav, men ligestiller spildelen og manuskriptdelen. Oversættelsen betragtes ikke som en bearbejdelse)
   Opslag på Henry R. Wickenden og Barbara Lerman-Golomb

   String quartet in C major, K. 465, the "dissonant" / [composed by] Wolfgang Amadeus Mozart ; [multimedia version] by Robert Winter ; [performed by] The Angeles Quartet
   (I løbende tekst i "User's guide" under punktet "Credits": Producers: Peter Bogdanoff, Wendy Bricht, Programming: Steve Riggins, CD implementation: Brock LaPorte, Sound editor: Mark Brems, Text editor: Moira Waddell, Graphic design: Peter Bogdanoff, On-line help, Series producer: Suzanne Escoffier, Localization coordinators: Heidi Behrendt, Mira Crisp, and Paul Edison)
   (Multimedieværk. Digital optagelse af Mozarts musik med biografiske og historiske omstændigheder omkring skabelsen af musikværket i tekst, grafik og lyd. Hvis det ønskes, kan der gives opslag på udøverne i henhold til musikreglerne. Hvis ét eller flere ophav til den samlede produktion, f.eks. producerne, vurderes som sekundære ophavsfunktioner og derfor ønskes nævnt i katalogiseringen, kan de nævnes i en note)
   Opslag på Wolfgang Amadeus Mozart + standardtitel for String quartet in C major, K. 465, Robert Winter, The Angeles Quartet

   Macbeth
   Serie: BBC Shakespeare on cd-rom
   Note: User guide / written by Elizabeth Clarke, Nicola Timbrell and Chris Jennings
   (Multimedieværk. Skuespillet Macbeth i lyd og tekst forsynet med noter, udvalgte scener i videogengivelse, baggrundsstof om bl.a. sprog og om Shakespeares liv. Materialet præsenterer ikke andre ophav end Shakespeare. Ophav til bearbejdningen til elektronisk form og til det indhold, som ikke er selve skuespillet, er ikke nævnt)
   Opslag på William Shakespeare

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top