. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Tilbage

Brug af opstillingselement. Hovedprincipperne for valg af opstillingselement følges - jf. indledningsafsnittet Opstillingselementer i folkebibliotekerne. Undtagelserne i indledningsafsnittet følges, når de nævnte publikations- og materialetyper forekommer i elektronisk form. Reglerne for musikalier og musikoptagelser tages i anvendelse ved egentlige musikværker i elektronisk form, ikke ved elektroniske materialer, hvor musikken er én blandt flere udtryksformer. For elektroniske materialer med ophavsforhold af blandet karakter se § 20D.

Bemærk, at for elektroniske materialer er de bibliografiske oplysninger meget ofte spredt på flere kilder, der tilsammen udgør den primære kilde. Dermed vil der ofte mangle en samlet præsentation af oplysningerne og et samlet billede af, hvilken vægt udgiveren tillægger de enkelte funktioner. En vurdering af de samlede oplysninger må derfor afgøre, om det er muligt at udpege ét personligt og hovedansvarligt ophav. Et ophav der udelukkende er ansvarlig for værkets produktion eller for værkets tilrettelæggelse (redaktionelt ansvar) kan ikke bruges som opstillingselement.

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top