. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 17. Originalkunst, kunsthåndværk, bearbejdet og reproduceret kunst 19. Lydoptagelser Næste afsnit

18. Musikværker

Forbemærkning. De almene regler for valg af opslag på personer og korporationer, § 1-5, gælder også for musikværker i den udstrækning, de ikke modsiges af nedenstående regler.

I § 18 gives der regler dels for valg af opslag for musikværker med mere end én ophavsfunktion, dels for særlige typer af musikværker.

For trykte musikværkers (musikaliers) vedkommende baseres valget primært på udgiverens præsentation af værket, men kan, hvor denne er mangelfuld eller fejlagtig, suppleres med oplysninger hentet fra kilder uden for værket. For musikoptagelsers vedkommende baseres valget ligeledes på udgiverens præsentation af værket, men må ofte suppleres med informationer hentet fra kilder uden for værket.

Hovedregel. Sammenfattende kan opstilles følgende hovedregel for valg af opslag til musikværker:

Følgende ophavsfunktioner betragtes altid som primære, uanset hvor på/i materialet de findes, og tildeles opslag, hvis de er nævnt i beskrivelsen:

komponist(er)
tekstforfatter(e)/librettist(er)
bearbejder(e)
arrangør(er) o.lign.
udgiver(e)
redaktør(er)
koreograf(er)/scenograf(er)/filminstruktør(er) o.lign
udøver(e)

§ 18 er opdelt som følger:

18.1 Almen regel.

18.2 Musikværker med tekst.

18.3 Libretti.

18.4 Musik til balletter el.lign..

18.5 Tilføjet akkompagnement el.lign..

18.6 Musikalier med fremhævet udøver, som ikke er komponist..

18.1 Almen regel

18.1A Afgrænsning. Denne regel gælder for:

  1) Arrangementer, transskriptoner, versioner, udsættelser el.lign., hvor musik for én besætning er blevet omskrevet for en anden besætning

  2) Forenklede versioner

  3) Arrangementer, der betegnes som frit transskriberet , baseret på el.lign., og andre arrangementer, der indeholder nyt materiale

  4) Arrangementer, der indeholder ændringer af det originale værks harmonik eller musikalske stil

18.1B Arrangementer, transskriptioner el.lign. Ved et arrangement, en transskription el.lign. af ét eller flere værker af en komponist (eller af dele af en komponists værk) udarbejdes opslag på komponisten, hvis denne kendes, og på arrangøren.

   Divertimento, op. 12, no. 2 / L. van Beethoven ; transcribed for woodwind by George J. Trinkaus
   Opslag på L. van Beethoven og George J. Trinkaus

   Sinfonia espansiva : op. 27 / Carl Nielsen ; piano version: Leif Kayser
   Opslag på Carl Nielsen og Leif Kayser

   Michael row the boat ashore : traditional / arranged by James Burt
   Opslag på James Burt

Brug af opstillingselement

18.1C Bearbejdelser. Ved følgende typer af bearbejdelser af musikværker udarbejdes opslag på bearbejderen:

  1) En væsentlig ændring af det originale værk (f.eks. ændringer i harmonikken, herunder fri transskription)

  2) En parafrase over forskellige værker eller over en komponists kompositionsstil

  3) Et værk, der kun er baseret på anden musik (f.eks. variationer over et tema)

Valgfrit: Hvis værkets titel eller betegnelse knytter sig til et andet værk (f.eks. en sats, en arie), udarbejdes opslag på ophav til det pågældende værk eller del af værket. Der kan herudover udarbejdes opslag på titlen efter § 31B1 .

   Recueil de vingt-deux chansons et airs traditionelles / adaption et arrangement: Malicorne
   Opslag på Malicorne

   Grande fantaisie de bravoure sur La clochette de Paganini : pour le piano-forte, uvre 2 / par Fr. Liszt
   (Baseret på en rondo fra en koncert)
   Opslag på Fr. Liszt
   Valgfrit: Opslag på Paganini og på forlæggets titel efter § 31B1

   Variationen über »Là ci darem la mano« : für das Pianoforte mit Begleitung des Orchesters / von Friedrich Chopin
   (Baseret på en arie fra Mozarts Don Juan)
   Opslag på Friedrich Chopin
   Valgfrit: Opslag på Mozart og på forlæggets titel efter § 31B1

   Rapsodie sur un thème de Paganini : op. 43, pour piano et orchestre / S. Rachmaninoff
   Opslag på S. Rachmaninoff
   Valgfrit: Opslag på Paganini

   Nouvelles soirées de Vienne : valses-caprices d'après J. Strauss / Ch. Tausig
   Opslag på Ch. Tausig
   Valgfrit: Opslag på J. Strauss

Hvis der er tvivl om, hvorvidt et værk er et arrangement el.lign. eller en bearbejdelse, behandles det som et arrangement el.lign. (se § 18.1B).

Brug af opstillingselement

18.2 Musikværker med tekst

18.2A Almen regel. Ved et musikværk med tekst (en sang, en opera, en musical el.lign.) udarbejdes opslag på komponisten og tekstforfatteren. Angående libretti se § 18.3 .

   Dedication = Widmung : op. 25, no. 1 / Robert Schumann ; original poem by Friedrich Rückert
   Opslag på Robert Schumann og Friedrich Rückert

Valgfrit: Hvis teksten er baseret på en anden tekst, udarbejdes opslag på ophav til den originale tekst. Der kan herudover udarbejdes opslag på den originale titel efter § 31B1 .

   Svinedrengen / Svend S. Schultz ; tekst Mogens Balslev efter H.C. Andersen
   Opslag på Svend S. Schultz og Mogens Balslev
   Valgfrit: Opslag på H.C. Andersen

Brug af opstillingselement

18.2B Pasticher, balladeoperaer el.lign.

18.2B1 Hvis musikken til pasticher, balladeoperaer el.lign. består af tidligere eksisterende ballader, sange, arier el.lign. af forskellige komponister, udarbejdes opslag på arrangøren/bearbejderen samt på den, der har ansvaret for dramatiseringen.

   The beggar's opera / written by Mr. Gay ; to which is prefix'd the musick to each song
   (Musikken til dette værk er arrangeret af John Christopher Pepusch)
   Opslag på Mr. Gay og John Christopher Pepusch

Ved en samling af uddrag fra et sådant værk udarbejdes opslag på titlen på hele det oprindelige værk.

Til en enkelt sang udarbejdes opslag på dens egen komponist, hvis denne kendes. Der udarbejdes opslag på titlen på hele det oprindelige værk.

   Songs in the opera call'd The beggar's wedding, as it is perform'd at the theatres
   Opslag på The beggar's wedding

Brug af opstillingselement

18.2B2 Hvis musikken til pastichen, balladeoperaen el.lign. blev komponeret specielt hertil af to eller flere komponister, udarbejdes opslag som anvist i § 3 .

   The most favourite songs in the opera of Muzio Scaevola / composed by three famous masters ...
   (Komponisterne er Amadei, Bononcini og Händel)
   Opslag på Amadei, Bononcini og Händel

   Faustus : a musical romance ... / composed by T. Cooke, Charles E. Horn and Henry R. Bishop
   Opslag på T. Cooke, Charles E. Horn og Henry R. Bishop

Brug af opstillingselement

18.2C Værker af én tekstforfatter sat i musik af flere komponister. Ved en samling, hvori tekster af én tekstforfatter er sat i musik af to eller flere komponister, udarbejdes opslag på tekstforfatteren og på komponisterne.

   Songs from Shakespeare's tragedies : a collection of songs for concert or dramatic use / edited from contemporary sources by Frederick Sternfeld
   Opslag på William Shakespeare og Frederick Sternfeld

   Frank Jægers viser : 14 digte / musik af Tony Vejslev og Erik Grip ; illustreret af Per Baagøe
   (Indeholder 6 kompositioner af Vejslev, 8 af Grip)
   Opslag på Frank Jæger, Tony Vejslev og Erik Grip

Brug af opstillingselement

18.3 Libretti

Ved en libretto udarbejdes der opslag på komponisten, hvis denne kendes, samt på librettisten. Hvis librettoen er baseret på en anden tekst, udarbejdes opslag på ophav til det originale værk. Der kan herudover udarbejdes opslag på den originale titel efter § 31B1 .

   Curlew river : a parable for church performance / by William Plomer ; set to music by Benjamin Britten
   (Libretto)
   Opslag på William Plomer og Benjamin Britten

   Der Rosenkavalier : Komödie für Musik in 3 Aufzügen / von Hugo von Hofmannsthal ; Musik von Richard Strauss
   Opslag på Hugo von Hofmannsthal og Richard Strauss

Hvis librettoen primært er udgivet som et litterært værk, udarbejdes opslag på librettisten (forfatteren).

   Der Rosenkavalier : Komödie für Musik / von Hugo von Hofmannsthal
   Opslag på Hugo von Hofmannsthal

Til en samling af libretti til musik af én komponist udarbejdes opslag på komponisten.

Brug af opstillingselement

18.4 Musik til balletter el.lign.

Ved musik til balletter, pantomimer el.lign. udarbejdes opslag på komponisten.

Valgfrit: Der udarbejdes opslag på koreografen, scenografen el.lign.

   Robot : ballet / choreography by Stanislaw Povitch ; music by Walter L. Rosemont
   Opslag på Walter L. Rosemont
   Valgfrit: Opslag på Stanislaw Povitch

   Månerenen : ballet / Knudåge Riisager ; koreografi: Birgit Cullberg
   Opslag på Knudåge Riisager
   Valgfrit: Opslag på Birgit Cullberg

Brug af opstillingselement

18.5 Tilføjet akkompagnement el.lign.

Ved et musikværk, hvortil instrumentalledsagelse eller yderligere instrumentalstemmer er tilføjet, udarbejdes opslag på opslagselementet for det originale værk og på komponisten til den ledsagende eller tilføjede stemme.

   Sechs Sonaten für Violine solo / von Joh. Seb. Bach ; herausgegeben von J. Hellmesberger ; Klavierbegleitung von Robert Schumann
   Opslag på Joh. Seb. Bach, J. Hellmesberger og Robert Schumann

   O rosa bella ...
   (Af John Dunstable med kontratenorstemmer og yderligere 3 stemmer ad libitum af John Bedingham)
   Opslag på John Dunstable og John Bedingham

Brug af opstillingselement

18.6 Musikalier med fremhævet udøver, som ikke er komponist.

Ved musikalier, hvor der på fremtrædende plads er anført et eller flere navne, der virker som udøvere på den til musikalierne svarende musikoptagelse, udarbejdes der opslag på udøverne

   Get closer / [performed by] Linda Ronstadt ; arranged by Tom Roed ; editor: Audrey Kleiner ; photography by Aaron Rapoport
   Opslag på Linda Ronstadt, Tom Roed og Audrey Kleiner

   Natural mystic : the legend lives on / words and music by Bob Marley ... [et al.] ; [performed by] Bob Marley and the Wailers ; photos by Adrian Boot, Peter Murphy and Neville Garrick
   Opslag på Bob Marley (som komponist) og The Wailers (som (med)udøver)

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top