. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 2. Materialer indeholdende ét værk af ukendt eller usikkert ophav eller med en anonym gruppe som ophav 4. Materialer indeholdende en samling af værker af flere ophav Næste afsnit

3. Materialer indeholdende ét værk af flere personer - delt ansvarlighed

3A Ansvaret delt mellem hovedansvarlige og andre ansvarlige..

3B Udelukkende ansvarligt ligestillede personer angivet..

3C Flerbindsværker..

3D Ændret ophavsrækkefølge i nye udgaver af et materiale..

3E Manglende ophavsangivelse..

3F Fælles pseudonymer..

Forbemærkning. Denne regel gælder for

  1. Materialer indeholdende ét værk udarbejdet i samarbejde mellem flere personer med samme intellektuelle eller kunstneriske funktion i forhold til værket, f.eks. formuleret i fællesskab.

  2. Materialer, der består af en udveksling af meddelelser mellem flere personer, f.eks. brevvekslinger og debatter.

Vedrørende andre former for samarbejde, dvs. samarbejde mellem personer med forskellige funktioner i forhold til værket, se § 7-20.

Vedrørende materialer, der består af selvstændige bidrag af flere personer evt. udarbejdet under ledelse af en redaktør, og samlinger af værker med eller uden fælles titel se § 4 . Hvis materialet er musikalier eller musikoptagelser, anvendes dog § 18 eller § 19.II .

3A Ansvaret delt mellem hovedansvarlige og andre ansvarlige.

Hvis materialet indeholder ét værk af flere personer, og hovedansvaret for værket med al tydelighed er tillagt en eller flere af disse, skal der først og fremmest udarbejdes opslag på de personer, hvem hovedansvaret er tillagt.

Ved med al tydelighed forstås følgende: Der skal ved præsentationen af personerne være anvendt fremhævet eller større typografi end ved alle andre personer, der er involveret i værket, eller hovedansvaret skal fremgå af selve ordlyden. Det er ikke tilstrækkeligt, at en person er den først nævnte af flere. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at en af personerne også er redaktør af materialet.

Minimumsgrænse for opslag på hovedansvarlige personer: Hvis hovedansvaret er tillagt en, to eller tre personer, udarbejdes altid opslag på disse.

Hvis hovedansvaret er tillagt flere end tre personer, udarbejdes opslag på den førstnævnte.

Når et hovedansvar i materialet er tillagt en eller flere personer, betragtes personer, hvem et hovedansvar ikke er tillagt, altid som udførende en sekundær funktion. Opslag på denne type ophav gives som minimum i følgende tilfælde:

Hvis der er én hovedansvarlig person og op til to ikke-hovedansvarlige personer nævnt på fremtrædende plads i materialet, udarbejdes opslag på de ikke-hovedansvarlige personer.

Hvis der er to hovedansvarlige personer og kun én ikke-hovedansvarlig person nævnt på fremtrædende plads i materialet, udarbejdes opslag på den ikke-hovedansvarlige person.

   Det sovjetiske samfund / udarbejdet af en studiegruppe under ledelse af Poul Nyboe Andersen
   Opslag på Poul Nyboe Andersen

   Mål og midler i folkeskolen / af Harald Sørensen ; i samarbejde med B.B. Lillelund
   Opslag på Harald Sørensen og B.B. Lillelund

   Animal motivation : experimental studies on the albino rat / by C.J. Warden ; with the collaboration of T.N. Jenkins, L.H. Warner, E.L. Hamilton and H.W. Nissen
   Opslag på alle nævnte personer eller minimum på C.J. Warden

   Det lille enfamiliehus : planeksempler og vejledning i planudformning / Ole Dybbroe og Grethe Meyer samt Ole Johannesen og M. Walther Petersson
   (Dybbroes og Meyers navne fremhævet i forhold til de øvriges)
   Opslag på alle nævnte personer eller minimum på Ole Dybbroe og Grethe Meyer

   The United Nations and economic and social co-operation / by Robert E. Asher, Walter M. Kotschnig, William Adams Brown Jr., and associates
   Opslag på Robert E. Asher, Walter M. Kotschnig og William Adams Brown Jr.

   Faustus : a musical romance / composed by T. Cook, Charles E. Horn, and Henry R. Bishop
   (Bishops navn er fremhævet i forhold til de øvrige)
   Opslag på alle nævnte personer

Brug af opstillingselement

3B Udelukkende ansvarligt ligestillede personer angivet.

Hvis materialet indeholder et værk af flere personer, og hovedansvaret er delt lige mellem disse, udarbejdes opslag som følger:

Hvis en, to eller tre personer deler ansvaret, udarbejdes opslag på dem alle.

Hvis flere end tre personer deler ansvaret, udarbejdes som minimum opslag på den først nævnte.

   Genvej til grammatik / Erik Navrbjerg, Egil Toke
   Opslag på Erik Navrbjerg og Egil Toke

   Så I røgen? / Norman Lindtner og Anders Westenholz
   Opslag på Norman Lindtner og Anders Westenholz

   H.C. Andersen og Henriette Wulff : en brevveksling / [udgivet af] H. Topsøe-Jensen
   Opslag på H.C. Andersen, Henriette Wulff og (efter § 23B) H. Topsøe-Jensen

   Erhvervsøkonomi - HH niveau B / Kurt Mellemgaard, Jørgen Waarst, Knud Erik Bang, Lone Elgkær, Anker Jacobsen
   Opslag på alle personer eller som minimum opslag på Kurt Mellemgaard

   Politikens havebog / hovedredaktør: Eyvind Thorsen ; af John Henriksen, Helge Petersen, Eyvind Thorsen og Jørgen Vittrup
   (Fremstår som ét værk og ikke som en samling af selvstændige bidrag med særskilte ophavsangivelser)
   Opslag på alle personer eller som minimum opslag på John Henriksen
   (Hvis minimumsreglen følges, bør der herudover gives opslag på redaktøren efter § 23B. Hvis der gives opslag på alle forfattere, er opslaget på redaktøren ikke relevant, idet redaktøren også er forfatter)

   Mélanges d'histoire du moyen âge / offerts à M. Ferdinand Lot par ses amis et ses élèves
   Ingen opslag på personer efter nærværende regel, men se § 23A

Brug af opstillingselement

3C Flerbindsværker.

Hvis et materiale beskrives som et flerbindsværk, og flere personer deler ansvaret for udarbejdelsen af materialet som beskrevet i forbemærkningen, udarbejdes opslag som følger:

Hvis alle materialets dele eller hovedparten af materialets dele har samme ophavsangivelse, følges § 3A og § 3B for materialet set som en helhed. Hvis enkelte dele af materialet afviger herfra, udarbejdes herudover opslag til disse dele.

Hvis de enkelte dele har forskellige ophavsangivelser, eller personernes navne er anført i forskellig rækkefølge på de enkelte dele, udarbejdes opslag efter § 3A eller § 3B for hver enkelt del.

   Danske bondemøbler = Danish peasant furniture / Axel Steensberg, Grith Lerche
   Bind 1
   Bind 2
   Opslag på Axel Steensberg, Grith Lerche

   Regn rigtigt
   Bind 1A / af Poul Haenschke og Mogens Randbøll
   Bind 2 / af Aksel Hansen og Mogens Randbøll
   Bind 6 / af Aksel Hansen, Knud Lund og Mogens Randbøll
   Opslag på samtlige personer. De enkelte bind har kun to eller tre hovedansvarlige ophavsmænd.

Brug af opstillingselement

3D Ændret ophavsrækkefølge i nye udgaver af et materiale.

Hvis ophavsmændenes navne er anført med en ændret ansvarsfordeling eller i en anden rækkefølge i en senere udgave, udarbejdes opslag til den nye udgave efter § 3A-C uden hensyn til ophavsangivelserne i foregående udgaver.

Brug af opstillingselement

3E Manglende ophavsangivelse.

Hvis ophavsmændene ikke er nævnt i nogen udgave af materialet, udarbejdes kun opslag på ophavsmænd i begrænset omfang, dvs. såfremt deres ophav er almindeligt kendt og menes sandsynliggjort i opslagsværker mv. § 3A-D anvendes efterfølgende på opslagsværkets præsentation og rækkefølge af oplysningerne i stedet for den manglende kilde i materialet.

Brug af opstillingselement

3F Fælles pseudonymer .

Hvis samarbejdende ophavsmænd anvender et fælles pseudonym i stedet for deres egne navne, anvendes pseudonymet som opslag ved materialer udgivet derunder. Vedrørende materialer indeholdende værker af en anonym gruppe som forfatter se § 2 .

   Rubinens hemmelighed / af Nick Carter
   (Nick Carter er navnet på bogens hovedperson. Den virkelige forfatter er en gruppe af forfattere, der anvender navnet Nick Carter som pseudonym)
   Opslag på Nick Carter

   Kriminalhistorier / af Ellery Queen
   (Ellery Queen er fælles pseudonym for Frederic Dannay og Manfred B. Lee)
   Opslag på Ellery Queen

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top