.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign. 9.5A Indledende regel Næste afsnit

Afsnit 9.5 - Fysisk beskrivelse

9.5A Indledende regel

9.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

9.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning

9.5D Størrelse

9.5E Bilag

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top