.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning 9.5E Bilag Næste afsnit

9.5D Størrelse

9.5D1 Materialets størrelse anføres.

Valgfrit: Oplysning om størrelse, der er standard for den pågældende materialetype, udelades (fremgår af Bilag G ).

For cd-formater, disketter, dvd'er og magnetbånd anføres størrelsen som anvist i de følgende regler:

Cd-i'er, cd-rom'er, dvd'er og foto-cd'er. Diameteren anføres i centimeter.

Valgfrit: Angivelsen 12 cm betragtes som standard og udelades.

Disketter. Størrelsen anføres i tommer. Hvis det ønskes, kan størrelse i centimeter tilføjes.

    300 00 *n 1 diskette *b farve *c 5,25 in. (13,3 cm)

Magnetbånd. For magnetbånd på spole anføres spolens diameter i centimeter. For magnetbånd i kassette anføres kassettens størrelse i centimeter. Båndbredden anføres i millimeter.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top