.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.5A Indledende regel 9.5C Andre oplysninger om den fysiske udformning Næste afsnit

9.5B Omfang og specifik materialebetegnelse

9.5B1 Omfanget af et elektronisk materiale beskrives ved at anføre antallet af fysiske enheder med arabertal efterfulgt af en specifik materialebetegnelse fra nedenstående liste.

cd-i
cd-rom
diskette
dvd
foto-cd
magnetbånd
udvidelseskort

    300 00 *n 1 diskette
    300 00 *n 2 cd-rom'er

Hvis ingen af de ovennævnte specifikke materialebetegnelser er dækkende, kan en anden passende betegnelse anføres.

For magnetbånd kan kassette , spole eller cartridge tilføjes.

    300 00 *n 1 magnetbåndskassette

Hvis der til anvendelse af et elektronisk materiale kræves et bestemt teknisk system, der kan beskrives med en kort præcis betegnelse. kan en sådan betegnelse for det tekniske system føjes til den specifikke materialebetegnelse

    300 00 *n 1 cd-rom *e playstation 2
    300 00 *n 1 kassette *e game boy color

Andre tekniske oplysninger om det specifikke materiales krav til maskinel og programmel gives i en note (se 9.7B1a ).

9.5B2 Hvis et materiale med flere dele uden fælles titel beskrives som selvstændige dele med egne titler (se 1.1G2), anføres omfanget af den enkelte del f.eks. som på diskette 3 af 4 disketter (hvis delene er nummereret i én sekvens), eller som på 1 af 3 disketter (hvis der ikke er en sådan nummerering).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top