.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.4E Valgfri tilføjelse. Funktionsangivelse for forlag, distributør el.lign. Afsnit 9.5 - Fysisk beskrivelse Næste afsnit

9.4F Udgivelsesår, distributionsår el.lign.

9.4F1 Udgivelsesåret, distributionsåret el.lign. anføres som anvist i 1.4F .

For multimedier med flere årstalsangivelser (f.eks. copyrightår tilhørende henholdsvis edb-programmet, teksten, billederne etc.) og intet fælles årstal anføres det seneste årstal. Andre årstal kan gives i en note, hvis det skønnes hensigtsmæssigt (se 9.7B9 ).

For onlinetilgængelige materialer, som ikke er statiske (f.eks. onlinetjenester, hjemmesider), kan tilføjes en præcisering til udgivelsesåret eller distributionsåret i en note (se 9.7B23a ).

    260 00 *a København *b Gyldendal Undervisning *c 1995
    260 00 *a San Francisco, Calif. *b Light Software *a Chicago *b Follett
    Library Book Co. *e distributør *c 1982, [distribueret] 1985
    260 00 *a [S.l.] *b [s.n.] *c [199?]-
    (Hjemmeside)

9.4F2 Andre årstal (f.eks. tidspunkt for indsamling af oplysninger) gives i en note, hvis de skønnes at være af betydning (se 9.7B7).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top