. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 7. Bearbejdere: omskrivning til anden form eller stil 9. Kunstnere og tekstforfattere Næste afsnit

8. Bearbejdere: omskrivning af indholdet

8A Ved en udgave, der præsenteres som værende revideret, forøget, forkortet eller sammentrængt af en anden person end det oprindelige ophav, og hvor såvel bearbejder som det oprindelige ophav er nævnt på fremtrædende plads i materialet, udarbejdes opslag på både det oprindelige ophav og på bearbejderen.

Mange materialer præsenteres som bearbejdede oversættelser. Formålet med en sådan type bearbejdelse kan enten være en bearbejdelse af indholdet eller blot at tilpasse enkelte oplysninger i materialet til eksempelvis danske forhold (adresseoplysninger, litteraturhenvisninger mv.).

Materialets præsentation af oplysningerne er her afgørende: Hvis ophavet i den primære kilde er præsenteret som bearbejder eller som oversætter og bearbejder, betragtes ophavet som bearbejder. Hvis ophavet ikke er nævnt i den primære kilde eller udelukkende er præsenteret som oversætter i denne, betragtes ophavet som oversætter, uanset at ophavet på anden fremtrædende plads også er præsenteret som bearbejder. Der udarbejdes normalt ikke opslag på oversættere.

Opslag på bearbejdere udarbejdes efter de ovenstående regler, uanset om disse i visse tilfælde betragtes som udførende sekundær funktion.

Om bearbejderen udfører en primær eller sekundær funktion, afgøres på grundlag af materialets præsentation af oplysningerne - jf. indledningsafsnittet til § 1-24: Definitioner.

   Lærebog i uorganisk Kemi for Elever paa Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole / af Niels Bjerrum. - 6. Udgave / gennemset og revideret af A. Tovborg Jensen
   Opslag på Niels Bjerrum og A. Tovborg Jensen

   350 stueplanter / Rob Herwig ; dansk oversættelse og bearbejdelse Marianne Linnemann, Ole Stattau
   (Forfatter og bearbejdere alle nævnt i den primære kilde)
   Opslag på Rob Herwig, Marianne Linnemann, Ole Stattau

   Ballroom dans / Walter Laird ; oversat og bearbejdet af Britt Bendixen
   (Walter Laird er nævnt i den primære kilde (titelsiden). Britt Bendixen optræder kun på bagsiden af titelbladet.)
   Opslag på Walter Laird

Brug af opstillingselement

8B Hvis det oprindelige ophav ikke er nævnt i den nye udgave, eller der snarere er tale om et nyt værk, der afløser et andet værk (f.eks. indiceret ved, at hovedtitlen er ændret og der samtidig ikke er anført en udgavebetegnelse i materialet, eller ved, at bearbejderen er anført som forfatter), eller det på anden måde tydeligt fremgår, at der ikke længere er tale om det oprindelige ophavs værk, behandles værket mht. valg af opslag på ophav som et nyt værk.

   Flora i farver. - 4. udg. / af M. Skytte Christiansen
   (1.-3. udgave af Hans Hvass)
   Opslag på M. Skytte Christiansen

   Den artige bog / udarbejdet af Dansk Standards Udvalg for Præsentation, Identifikation og Beskrivelse af Dokumenter ; redigeret af Marit Albrecht. - 1. udgave, 1. oplag
   (På titelbladets bagside: ... baseret på ISO 1086:1991 Information and documentation - title leaves of books)
   Opslag på Dansk Standards Udvalg for Præsentation, Identifikation og Beskrivelse af Dokumenter

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top