. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 16. Film 18. Musikværker Næste afsnit

17. Originalkunst, kunsthåndværk, bearbejdet og reproduceret kunst

Forbemærkning. Ved originale kunstværker og kunstgenstande udarbejdes opslag på korporationer og personer efter de almene regler (§ 1-5 ).

§ 17A-C omhandler bearbejdelser og reproduktioner af allerede eksisterende kunstværker.

17A Bearbejdelser. Ved en bearbejdelse af et originalt kunstværk til et andet (f.eks. kobberstik efter et maleri) udarbejdes opslag på bearbejderen og på ophavet til det originale værk.

   Montgomerys død
   (Kobberstik af Johan Frederik Clemens efter maleri af Trumbull)
   Opslag på Johan Frederik Clemens og Trumbull

Brug af opstillingselement

17B Reproduktioner. Ved en reproduktion af et originalt kunstværk, der har karakter af en enkeltstående kopi (f.eks. en kopi af en skulptur), udarbejdes opslag på både den, der har udarbejdet det originale værk, og den, der er ansvarlig for kopieringen.

Ved en reproduktion af en kunstners værk eller værker, der har karakter af mangfoldiggørelse (f.eks. fotografier eller dias af et kunstværk), udarbejdes kun opslag på ophavet til det originale værk. Ophav, der angives at have forestået mangfoldiggørelsen, betragtes som udførende en sekundær funktion, og der udarbejdes normalt ikke opslag på denne type ophav.

Et sådant materiale kan være suppleret af tekst. Hvis teksten skønnes at udgøre en væsentlig del af materialet, katalogiseres efter § 17C. Hvis teksten skønnes helt klart at være underordnet kunstnerens værker (f.eks. billedtekster), katalogiseres efter nærværende regel. I tvivlstilfælde følges § 17C. Der kan på baggrund af præsentationen af materialet udarbejdes opslag på ophav til mindre væsentlige tekstdele.

   Saskia als Braut
   (Gengivelse på dias af maleri af Rembrandt)
   Opslag på Rembrandt

   Vincent van Gogh
   (Gengivelse på dias af et udvalg af van Goghs malerier)
   Opslag på Vincent van Gogh

Brug af opstillingselement

17C Reproduktioner og tekst. Hvis et materiale består af både væsentlige dele med reproduktioner af en kunstners værker og af væsentlige dele med tekst om kunstneren og/eller de værker, som er gengivet, udarbejdes opslag på kunstneren.

Der udarbejdes endvidere opslag på enten forfattere til teksten eller på en redaktør af det samlede materiale eller en redaktør af materialets tekstdel, hvis disse er nævnt på fremtrædende plads i materialet.

Materialets præsentation af oplysningerne om tekstforfattere og redaktører er afgørende for, hvem af disse opslaget udarbejdes på. I tvivlstilfælde udarbejdes opslaget på redaktøren.

Hvis et materiale består af reproduktioner og tekst, og teksten helt klart er underordnet reproduktionerne, katalogiseres materialet efter § 17B.

Hvis et materiale består af reproduktioner og tekst, og reproduktionerne helt klart er underordnet teksten, katalogiseres materialet efter § 9B .

I tvivlstilfælde katalogiseres materialet efter nærværende regel.

   Anne Marie Carl-Nielsen / redaktion: Birgit Jenvold
   (Indeholder tekster af forskellige bidragydere på side 1-63 og gengivelser af Anne Marie Carl-Nielsens kunstværker på side 64-95)
   Opslag på Anne Marie Carl-Nielsen og Birgit Jenvold

   Den uendelige rejse = The never-ending journey / [værker af] Jacob Tue Larsen ; tekst af Frederik Dessau, Ingrid Fishcher Jonge
   Opslag på Jacob Tue Larsen, Frederik Dessau og Ingrid Fishcher Jonge

   Preben Fjederholt : retrospektiv 1989-1995 / redaktion: Jette Kjærboe ; tekst: Kjeld Vindum, Anne Ring Petersen
   (Indeholder tekster af de to bidragydere på side 3-10 og side 14, 15 og 18 samt gengivelser af Preben Fjederholts kunstværker på side 11-13, side 16-17 og side 19-22. Redaktør og tekstforfattere er anført med samme typografi)
   Opslag på Preben Fjederholt og Jette Kjærboe

   Maleren Oluf Høst : en udstilling på Bornholms Museum i anledning af 100-året for hans fødsel / udarbejdet af Lars Serena.
   (66 dias og teksthæfte (4 sider). Teksten er grundet omfanget helt klart underlagt kunstværkerne, og materialet katalogiseres efter § 17B)
   Opslag på Oluf Høst og Lars Serena

Brug af opstillingselement

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top