.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit18. Musikværker 19.I Lydoptagelser (ikke musik)Næste afsnit

19. Lydoptagelser

Forbemærkning. Udtryksmæssigt kan en lydoptagelse indeholde tale, reallyd (eks. fuglestemmer), lydeffekter eller musik, men også være en blanding af disse udtryksformer - f.eks. en optagelse af en dramatisering af et eventyr med både musik og tale. Afhængigt af hensigten med udgivelsen og udtryksformen kan der være mange typer af ophavsfunktioner involveret i en lydoptagelse.

Reglerne opdeler lydoptagelser i: Lydoptagelser (ikke musik), og: Musikoptagelser. Til gruppen Lydoptagelser (ikke musik) hører tale, reallyd og lydeffekter (i det efterfølgende betegnet tale mv. ).

Ved en lydoptagelse, der indeholder både tale mv. og musik, vurderes, om indholdet primært er tale mv. eller musik, hvorefter de relevante regler anvendes. Ved vurderingen ses på forhold som hensigten med udgivelsen, eventuelle sammenhænge med andre materialer og præsentationen af materialet. Hvis hensigten eksempelvis primært er instruktiv eller pædagogisk (som ved en instruktion i gymnastik eller et undervisningsmateriale), betragtes materialet som en lydoptagelse (ikke musik). Hvis der kan være tvivl om hensigten, ses på det faktiske tidsforbug for henholdsvis tale mv. og musik på optagelsen. Der kan afhængigt af behov udarbejdes supplerende opslag for den del af indholdet, som ikke er behandlet som den primære.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top