.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit6. Periodica 7. Bearbejdere: omskrivning til anden form eller stil Næste afsnit

7-20: Materialer af flere ophav, der har udført forskellige funktioner - blandet ansvarlighed

Forbemærkning. Når et materiale indeholder et værk, hvor forskellige personer eller korporationer har bidraget væsentligt til værkets intellektuelle eller kunstneriske indhold ved at udføre forskellige funktioner (f.eks. skrevet, fortalt, instrueret, medvirket, bearbejdet, udgivet, komponeret, spillet, sunget, autoriseret, illustreret, fotograferet, programmeret, indlæst), er der tale om blandet ansvarlighed .

Bemærk, at selvom et materiale præsenteres med flere ophav udførende forskellige funktioner, er der ikke nødvendigvis tale om blandet ansvarlighed i nærværende reglers forstand. F.eks. skønnes en oversætter, der udelukkende har oversat og ikke bearbejdet et materiale, ikke at have bidraget væsentligt til selve det intellektuelle eller kunstneriske indhold i materialet. Et sådant materiale behandles derfor ikke efter reglerne om blandet ansvarlighed.

Et værk af ophav med blandet ansvarlighed kan være et allerede eksisterende værk, som er blevet omformet eller bearbejdet (f.eks. en genfortælling for børn, et musikarrangement), eller et nyt værk, hvor forskellige personer eller korporationer har bidraget ved at udføre forskellige funktioner (f.eks. et samarbejde mellem en tekstforfatter og en kunstner eller mellem en filminstruktør, en manuskriptforfatter og en hovedudøver).

Når graden af ansvar for sådanne værkers indhold skal vurderes, indgår generelt følgende forhold:

 • 1) Den vægt, der i den primære kilde tillægges de forskellige funktioner. Der lægges afgørende vægt på præsentationen af værket , medmindre denne er direkte fejlagtig
 • 2) Den relative betydning af de forskellige funktioner
 • 3) Det relative omfang af de forskellige bidrag
 • Reglerne i § 7-20 uddyber, hvad der menes med den relative betydning af de forskellige funktioner ved at beskrive en lang række typiske tilfælde.

  Hvis der skal udarbejdes opslag på flere personer eller korporationer efter reglerne i § 7-20, udarbejdes opslagene for hver enkelt gruppe af personer og/eller korporationer med den samme funktion efter reglerne i § 2-6 .

  Reglerne i § 7-15 er regler for tekster. Reglerne i § 16-20 er regler for film, originalkunst og kunsthåndværk, musikalier, lydoptagelser (ikke musik), musikoptagelser og elektroniske materialer. Andre materialer vurderes med udgangspunkt i de ovenfor nævnte generelle forhold.

  Hvis det enkelte tilfælde ikke dækkes af reglerne, tages ligeledes udgangspunkt i denne forbemærknings generelle bemærkninger.

  Samlinger af værker af forskellige ophav med blandet ansvarlighed behandles normalt efter § 4 - jf. dog reglerne om musikalier og musikoptagelser (§ 18 og § 19.I.)

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top