.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 45. Stavemåde 46. Efternavn som ordningsled Næste afsnit

46-51: Bestemmelse af ordningsled for personnavne

Forbemærkninger. Når navnet på en person er fastslået efter § 40-45, skal der tages stilling til, hvordan navnet skal ordnes med henblik på opslag i langords- eller sætningsregistre.

Et personnavn vil ofte bestå af flere led, og det må derfor afgøres, hvilket af dem der skal være det første led i opslaget, dvs. ordningsleddet. Det vil normalt være den del af en persons navn eller titel, som er eller ville blive ordningsleddet i alfabetiske fortegnelser på personens eget sprog. Når en person vides selv at foretrække et andet ordningsled end det led, der normalt anvendes som ordningsled i alfabetiske fortegnelser på personens eget sprog, tages dette dog til følge.

De følgende regler er inddelt efter de forskellige arter af led, der kan indgå i en persons navn eller titel (f.eks. efternavne, personlige navne osv.), og er så vidt muligt baseret på skik og brug i de forskellige sprog.

Overordnet foreslås reglerne anvendt som følger (rækkefølgen er ikke prioriteret):

Hvis et navn indeholder et efternavn og personligt navn, tages udgangspunkt i § 46.

Hvis et navn indeholder en adelstitel bestående af et egennavn og en rangbetegnelse, tages udgangspunkt i § 47.

Hvis et navn hverken indeholder et efternavn eller en adelstitel bestående af et egennavn og en rangbetegnelse, tages udgangspunkt i § 49. Til denne kategori hører typisk personer betegnet med personligt navn og/eller tilnavn, fyrstelige og gejstlige personer.

Hvis en person ikke har et personligt navn, men kun er betegnet med et karakteriserende udtryk eller initialer, tages udgangspunkt i § 51.

Man skal dog være opmærksom på, at et patronymikon i ganske særlige tilfælde kan være ordningsled (§ 48), og at romere fra den klassiske oldtid er behandlet i § 50.

Når ordningsleddet er fastslået (i henhold til § 46-51), gengives de øvrige led af navnet som opslagselement således:

 • 1. Hvis ordningsleddet er navnets første led, anføres hele navnet i ligefrem orden.
  • Vedtagen form: Ram Gopal
   Navn: Ram Gopal
   Vedtagen form: Steinunn Sigurardóttir
   Navn: Steinunn Sigurardóttir

  Hvis i et sådant tilfælde ordningsleddet er et efternavn, indsættes der et komma foran det næste led, undtagen i vietnamesiske navne. Bemærk dog, at vietnamesere, der bor i Vesten, kan tænkes at antage den vestlige skik at anbringe familienavnet som det sidste led i navnet.

   Vedtagen form: Mao, Zedong
   Navn: Mao Zedong
   Vedtagen form: Molnár, Ferenc
   Navn: Molnár Ferenc
   Efternavn: Molnár
   Vedtagen form: Tran Van Trai
   Navn: Tran Van Trai
   Efternavn: Tran
   Mellemnavn: Van
   Fornavn: Trai
 • 2. Hvis ordningsleddet ikke er navnets første led, inverteres navnet, således at ordningsleddet sættes forrest.
  • Vedtagen form: Jensen, Johannes V.
   Navn: Johannes V. Jensen
   Vedtagen form: Hoffmann Hansen, Hans Chr.
   Navn: Hans Chr. Hoffmann Hansen
   Vedtagen form: Ben Bella, Ahmed
   Navn: Ahmed Ben Bella
   Vedtagen form: Ibn Hisham, 'Abd al-Malik
   Navn: 'Abd al-Malik ibn Hisham
 • 3. Hvis ordningsleddet er egennavnet i en adelstitel, efterfølges det først af personnavnet i ligefrem orden og derpå af den del af titlen, der angiver rang.
  • Vedtagen form: Queensberry, John Sholto Douglas (markis af)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top