. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Tilbage

Brug af opstillingselement

Forbemærkning. Som opstillingselement for musikoptagelser kan vælges enten personer, korporationer eller hovedtitler. Mht. til antal af ophav i forbindelse med valget af opstillingselement behandles musikoptagelser på linie med skønlitteratur. Når der som opstillingselement vælges en komponist, kan komponistnavnet, hvis det skønnes relevant, suppleres med en »standardtitel«, jf. § 100 . Herudover gør følgende særlige problemstillinger sig gældende:

D19.II Musikoptagelsere fleste musikoptagelser er eksempler på materialer med ophav af blandet karakter, dvs. at forskellige personer eller korporationer har bidraget til fonogrammets kunstneriske indhold ved at udføre forskellige arter af funktioner, typisk en komponistfunktion og en udøverfunktion. (Vedrørende arrangørfunktionen, se § 18.1B ).

For den klassiske musiks vedkommende er komponisten i de fleste tilfælde klart den hovedansvarlige. Kun i tilfælde af bearbejdelser eller fonogrammer, hvor en enkelt udøver har indspillet værker af flere komponister, kan vurderingen af ansvarsfordelingen være anderledes.

Derimod er ansvarsfordelingen meget ofte en anden, når der er tale om indspilninger af ikke-klassisk musik - i det følgende benævnt rytmisk musik . Herved forstås i disse regler: folkemusik, blues, jazz, rock og underholdningsmusik. Komponisten vil her ofte kun være den, der har tilvejebragt grundmaterialet; vigtigere er ofte arrangøren, der kan have bearbejdet dette materiale væsentligt. Solisten eller solistgruppen er ofte den, der giver indspilningen det specielle præg, medens produceren hovedsagelig er ansvarlig for den tekniske side af optagelsen.

Ofte er indspilninger af rytmisk musik ikke nodetro. I jazz er f.eks. det improvisatoriske element meget vigtigt; folkemusik findes ofte slet ikke nedskrevet og er også ofte improviseret; rock har mange elementer fra begge disse genrer; i underholdningsmusikken spiller arrangement og fremførelse (fortolker) en dominerende rolle. På grund af disse forskelle i fordelingen af ophavsansvaret er der i nedenstående regler for valg af opstillingselement en klar sondring mellem klassisk og rytmisk musik.

Hvis der er tvivl om indholdet af et musikfonogram skal betragtes som klassisk eller rytmisk musik, betragtes det som klassisk musik.

Indhold

A. Klassisk musik. Fonogrammer med værker af én komponist

B. Klassisk musik. Fonogrammer med værker af to eller
tre komponister

C. Klassisk musik. Fonogrammer med værker af flere end tre
komponister

D. Rytmisk musik. Fonogrammer med én hovedudøver

E. Rytmisk musik. Fonogrammer med flere hovedudøvere

F. Fonogrammer, som indeholder både klassisk og rytmisk
musik

KLASSISK MUSIK

A. Fonogrammer med værker af én komponist
A1. Ét værk af én komponist.
Som opstillingselement vælges komponisten + »standardtitel« til værket.

Messias / Händel
Opstillingselement: Händel + »standardtitel« for Messias

Die Kunst der Fuge / J.S. Bach ; Musica Antiqua Köln ; Reinhold Goebel
Opstillingselement: J.S. Bach + »standardtitel« for Die Kunst der Fuge

Violin concerto in D major, op. 61 / Beethoven ; Kyung-Wha Chung, violin ; with the Vienna Philharmonic Orchestra ; conducted by Kirill Kondrashin
Opstillingselement: Beethoven + »standardtitel« for Violin concerto in D major, op. 61

A2. Flere værker af én komponist. Som opstillingselement vælges komponisten + »standardtitel«. Valget af »standardtitel« baseres i prioriteret rækkefølge på:

a) hovedtitlens rækkefølge, når hovedtitlen omfatter værktitler (evt. kollektive)

Deutsche Tänze und Walzer / Schubert ...
Opstillingselement: Schubert + »standardtitel« for Deutsche Tänze

Symphony no. 8 in B minor : »Unfinished« ; Symphony no. 5 in B flat major / Schubert ; Wiener Philharmoniker ; Sir Georg Solti [conductor] ; producer: Christopher Raeburn
Opstillingselement: Schubert + »standardtitel« for Symphony no. 8 in B minor : »Unfinished«

b) fonogrammets første værkgruppe. Såfremt den første værkgruppe er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis én anden værkgruppe er klart dominerende for udgivelsen, vælges i stedet denne værkgruppes kollektive »standardtitel«.

Kollektiv »standardtitel« vælges, når fonogrammet indeholder:

1) en komplet indspilning af en værkrække, når denne omfatter mere end 2 værker

2) sange

3) ukomplette værkrækker af mindre stykker, som ikke specificeres yderligere i analyser eller indholdsnote

Piano trios / Mozart ; The London Fortepiano Trio
(Fonogrammet indeholder samtlige trioer for klaver, violin og violoncel)
Opstillingselement: Mozart + kollektiv »standardtitel« for Piano trios

4 Lieder / Robert Schumann ; Irmgard Seefried, Sopran ; Erich Werba, Klavier ...
Opstillingselement: Robert Schumann + kollektiv »standardtitel« for 4 Lieder

Vedr. ud formning af kollektiv »standardtitel« se kapitel 4, § 100.32 .

c) fonogrammets første værk. I alle andre tilfælde vælges »standardtitel« til det første værk på fonogrammet. Hvis dette er værk er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis ét andet værk fylder mere end 50 % af fonogrammet, vælges i stedet dette værks »standardtitel«.

First, second and third symphonies / Ludwig van Beethoven ...
Opstillingselement: Ludwig van Beethoven + »standardtitel« for First symphony

Symphonie fantastique ; Le corsaire ouverture / Berlioz ...
(Symphonie fantastique er 2. værk på fonogrammet, og da det er dominerende for udgivelsen, er værkets titel valgt som hovedtitel)
Opstillingselement: Berlioz + »standardtitel« for Symphonie fantastique

Études & waltzes : arrangement of eight études and six waltzes / Chopin - Godowsky ; Jorge Bolet, piano
Opstillingselement: Chopin + »standardtitel« for den første af de 8 Études (Chopin har skrevet flere end 8 etuder

B. Fonogrammer med værker af to eller tre komponister. Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af to eller tre komponisters værker, betragtes værkerne altid som det primære ved valget af opstillingselement - jf. forbemærkningen.

Som opstillingselement vælges komponist + »standardtitel« til fonogrammets første værk. Hvis dette værk er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis ét andet værk fylder mere end 50 % af fonogrammet, vælges dette værks komponist + »standardtitel« som opstillingselement.

Reglen gælder ikke for fonogrammer, der indgår i en serie, som er katalogiseret med serietitlen som hovedtitel. I disse tilfælde vælges hovedtitlen (serietitlen) altid som opstillingselement, uanset antallet af komponister, jf. C1, punkt b).

Vedrørende brug og valg af »standardtitel« som del af opstillingselement, se A2. Fonogrammer med flere værker af én komponist.

20th century violin sonatas / Prokofiev, Milhaud, Debussy ; Ion Voicou, violin ; Monique Haas, piano
Opstillingselement: Prokofiev + »standardtitel« for første værk af Prokofiev

Terry Wogan narrates Prokofiev Peter and the wolf ; Tchaikowsky »Nutcracker« suite / Boston Pops ; John Williams
Opstillingselement: Prokofiev + »standardtitel« for Peter and the wolf

Concerto grosso no. 1 for string orchestra with piano obligato / Bloch. Spirituale : for string choir and orchestra / Gould
Opstillingselement: Bloch + »standardtitel« for Concerto grosso no. 1 for string orchestra with piano obligato

Klaviermusik zu vier Händen / Claude Debussy ...
Note: Alfons og Aloys Kontarsky, klaver. - Indhold: Claude Debussy: En blanc et noir ; Petite suite ; Lindaraja ... [+ 6 andre værker]. Maurice Ravel: Ma mère l'oye ; Rhapsodie espagnole ; Les sites auriculaires (Entre cloches) ; Frontispice.
Opstillingselement: Claude Debussy + »standardtitel« for En blanc et noir

C. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister

C1. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister med fælles titel. Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af flere end tre komponisters værker, og som har en (egentlig) fælles titel, vælges som opstillingselement i nedenstående rækkefølge:

a) hovedudøveren, eller den først nævnte eller mest fremhævede af indtil 3 samvirkende hovedudøvere, eller den mest fremhævede af flere end 3 udøvere, såfremt der overhovedet er en fremhævet udøver. Som hovedudøver etc. kan vælges personer eller korporationer af kammermusik- eller kammerkorstørrelse (ensembler indtil ca. 9 medlemmer). Hovedudøver etc. vælges også som opstillingselement, når hovedudøverens navn (og evt. funktion) er valgt som fællestitel, dvs. ved fonogrammer, hvor omslagets forside kun indeholder hovedudøverens etc. navn og evt. funktion, men ingen værktitler. (Er der også nævnt værktitler på omslagets forside, følges reglen i C2)

b) musikoptagelsens fælles titel. Den fælles titel skal fremgå enten af omslag eller etiket. Såfremt den fælles titel er en serietitel med tilhørende nummerering, og denne er valgt som hovedtitel for musikoptagelsen, har serietitlen præference som opstillingselement for alle dele af serien uanset antallet af hovedudøvere eller komponister i andre dele af serien.

My favorite Spanish encores / Andrés Segovia, guitar
Opstillingselement: Andrés Segovia

Together again / Julian Bream og John Williams, guitar
Opstillingselement: Julian Bream

Originalinstrumente : Blockflöte, vol. 2 / Franz Brüggen, blokfløjte ...
Note: Indhold: Jean Baptiste Loeillet: Sonate for blokfløjte og continuo, G-dur / Anner Bijlsma, violoncel ; Gustav Leonhardt, cembalo ... William Babell: Concerto à 7, D-dur : for blokfløjte, strygere og continuo / Marie Leonhardt, Alda Stuurop, Antoinette van den Homberg og Lucy van Dael, violin ; Anner Bijlsma, violoncel ; Fred Nijenhuis, kontrabas ...
Opstillingselement: Franz Brüggen

Works for percussion / Safri Duo (Morten Friis, Uffe Savery) ...
Note: Indhold: Anders Koppel: Toccata for vibrafon og marimba. Fuzzy: Fireplay. Per Nørgård: Echo zone I-II. Andy Pape: CaDance 42. Minoru Miki: Marimba spiritual 2.
Opstillingselement: Safri Duo

My spirit sang all day / The King's Singers ...
Note: Indhold: Gerald Finzi: My spirit sang all day, opus 17:3 ; I have loved flowers that fade, opus 17:2. Stanley Wilson: To a lady seen from the train, opus 42:2 ; Gibberish, opus 55. Gustav Holst: Bring us in good ale, opus 34:4 ; Matthew, Mark, Luke and John, opus 36b:3 ... Charles Villiers Stanford: Autumn leaves, opus 106:1 ; Quick! We have but a second
Opstillingselement: The King's Singers

Concert of the century : celebrating the 85th anniversary of Carnegie Hall
Opstillingselement: Hovedtitlen

C2. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister uden fælles titel. Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af flere end tre komponisters værker, og som ikke har en fælles titel, vælges som opstillingselement komponist + »standardtitel« for det værk, der i beskrivelsen er gengivet som hovedtitel. Såfremt dette værk er anonymt, vælges værkets »standardtitel« som opstillingselement.

Fantasiestücke für Clarinette und Pianoforte, Op. 43 / Niels W. Gade ...
Note: Indeholder også: Frederik Kuhlau: Grand solo for fløjte og klaver. Carl Nielsen: Fantasistykker for obo og klaver, opus 2. Finn Høffding: Dialoger for obo og klarinet, opus 10. Vagn Holmboe: Kvartet for fløjte, obo, klarinet og klaver, opus 70.
Opstillingselement: Niels W. Gade + »standardtitel« for Fantasiestücke für Clarinette und Pianoforte, Op. 43

C3. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister med ét dominerende værk. Såfremt ét (større) værk er klart dominerende for fonogrammet, og dette værks titel derfor er valgt som hovedtitel, vælges komponist + »standardtitel« for dette værk som opstillingselement for fonogrammet.

La forza del destino / Verdi ; solister: Richard Tucker, Maria Callas, Carlo Tagliabue ... [et al.] ; Scala-Operaens Kor og Orkester ; dirigent: Tullio Serafin ...
Note: Indeholder også: Arias sung by Maria Callas ...(Arier af: Rossini, Meyerbeer, Delibes og Verdi)
Opstillingselement: Verdi + »standardtitel« for La forza del destino

RYTMISK MUSIK

Ved rytmisk musik forstås her: folkemusik, blues, jazz, rock og underholdningsmusik, de nævnte genrer alle forstået i bred forstand.

Vedrørende principperne bag nedenstående regler, se forbemærkningen til »Brug af opstillingselement«.

Vedrørende udforming af opstillingselement for korporationsnavne, der indeholder lederens fulde navn, se § 97 .

D. Fonogrammer med én hovedudøver Ved en musikoptagelse med 1 hovedudøver og flere komponister vælges hovedudøveren som opstillingselement.

Aretha sings the blues / Aretha Franklin
Opstillingselement: Aretha Franklin

Gilbert Bécaud live in person at the Olympia
Opstillingselement: Gilbert Bécaud

A Beatles collection of oldies / [composed by] Lennon, McCartney ; the Beatles
Opstillingselement: The Beatles

Ved en musikoptagelse med 1 hovedudøver og 1 komponist vælges komponisten som opstillingselement, medmindre hovedudøverens navn er mere fremhævet.

Når en musikoptagelse kun indeholder ét værk, en cyklus eller lignende, f.eks. musik til en film, vælges komponisten dog som opstillingselement, uanset om hovedudøveren er fremhævet.Når en musikoptagelse kun indeholder ét værk, en cyklus eller lignende, f.eks. musik til en film, vælges komponisten dog som opstillingselement, uanset om hovedudøveren er fremhævet.

Svantes visor / Björn Arabh med Benny Andersen ...
Opstillingselement: Benny Andersen

Never on Sunday / Melina Mercouri med orkester ...
Opstillingselement: Hadjidakis (som enekomponist)

men:

Ella sings Gershwin
Opstillingselement: Ella Fitzgerald

Walter Carlos plays Bach / elektronisk udførelse på Moog-synthesizer ved Walter Carlos
Opstillingselement: Walter Carlos

E. Fonogrammer med flere hovedudøvere.
Ved en musikoptagelse med flere hovedudøvere og 1 komponist vælges komponisten som opstillingselement.

Grethe og Jørgen Ingmann spiller Bent Fabricius-Bjerre
Opstillingselement: Bent Fabricius-Bjerre

Nativity in black : a tribute to Black Sabbath / words and music: Black Sabbath
(Sange komponeret af Black Sabbath og indspillet af forskellige rockgrupper)
Opstillingselement: Black Sabbath (som korporativ enekomponist, jf. § 5)

Symphonic music of the Rolling Stones / music: Mick Jagger and Keith Richards ; arrangements: Jon Astley, Jaz Coleman ... [et al.] / London Symphony Orchestra, New London Children's Choir, London Voices, the Ibstock Place School Singers ... [et al.]
(Sange komponeret af 2 af medlemmerne af Rolling Stones)
Opstillingselement: Rolling Stones (som korporativ enekomponist, jf. § 5)

Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af flere komponisters værker udført af 2 eller 3 samvirkende kunstnere, vælges den mest fremhævede udøver eller, hvis ingen er fremhævet, den først nævnte som opstillingselement.

Back to back : Duke Ellington and Johnny Hodges play the blues / Duke Ellington, piano ; Johnny Hodges, alto saxophone ; Harry Edison, trumpet ; ...
Opstillingselement: Duke Ellington

Ved en musikoptagelse, som indeholder en samling af flere komponisters værker udført af flere end 3 samvirkende eller flere end 1 selvstændigt optrædende udøver, vælges hovedtitlen som opstillingselement.

Irish traditional concertina styles / Sonny Murray, Ellen O'Dwyer, Paddy Murphy, Gerald Haugh, Solus Lillis, Tom Carey, Michael MacAogain, Sean O'Dwyer [concertina]
(Samtlige udøvere er fremhævet)
Opstillingselement: Hovedtitlen

On the road again : an anthology of Chicago blues 1947-1954
Opstillingselement: Hovedtitlen

Jazz in Deutschland, vol. 1
Opstillingselement: Hovedtitlen

Når en sådan musikoptagelse mangler en fælles titel, vælges titlen på fonogrammets første værk eller titlen på den første gruppe af værker som hovedtitel. Som opstillingselement vælges den person eller korporation, der ville være valgt som opstillingselement, hvis det første værk/den første gruppe af værker var udgivet separat, jf. de foregående regler.

Ivie Anderson / Ivie Anderson. Helen Humes / Helen Humes
Opstillingselement: Ivie Anderson

KLASSISK OG RYTMISK MUSIK

Når en musikoptagelse indeholder både klassisk og rytmisk musik, og udførelsen af værkerne er decideret "klassisk" henholdvis "rytmisk", vælges som opstillingselement i nedenstående rækkefølge:

F1. Fonogrammer med værker af én komponist. Komponisten vælges som opstillingselement. En evt. supplerende »standardtitel« vælges efter reglerne i A2.

Typisk vil der være tale om fonogrammer med værker af moderne komponister, som er aktive inden for flere genrer.

F2. Fonogrammer med én hovedudøver (og værker af flere komponister). Hovedudøveren vælges som opstillingselement, jf. reglerne i C1, pkt. a), D og E.

Typisk vil der være tale om fonogrammer med sæsonbestemt musik, f.eks. »juleplader«

F3. Fonogrammer med fælles titel (og værker af flere komponister udført af forskellige udøvere). Hovedtitlen vælges som opstillingselement.

F4. Fonogrammer uden fælles titel (og værker af flere komponister udført af forskellige udøvere). Valg af opstillingselement baseres på fonogrammets første værk og vælges ud fra de foranstående regler for henholdsvis klassisk og rytmisk musik.

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top