. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start

Kolofon

Titel

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger.

Del 1: Opslag : valg og udformning ; Del 2: Beskrivelse ; Bilag

Forfatter

Katalogdatarådet

Forlægger

Dansk BiblioteksCenter

Ansvarlig institution

Biblioteksstyrelsen

Copyright

Biblioteksstyrelsen

Noter

Indeholder henvisninger til danMARC2

Emneord

katalogiseringsregler, onlinekatalogisering, bibliografisk standard

Resumé

Katalogiseringsreglernes del 1 omhandler valg af opslagselementer (§ 1-33) og udformning af personnavne (§ 40-58), korporationsnavne (§ 60-97) og titler (§ 100-103) i forbindelse med opslag samt henvisninger (§ 120-124)

Del 2 omhandler beskrivelsen, dels generelle regler (kapitel 1) og dels specifikke regler for de enkelte materialetyper: bøger og småtryk (kapitel2), kartografiske materialer (kapitel 3), håndskrifter (kapitel4), musikalier (kapitel 5), lydoptagelser - ikke musik (kapitel 6.I), musikoptagelser (kapitel 6.II), film og videogrammer (kapitel 7), Todimensionale materialer (kapitel 8), elektroniske materialer (kapitel 9), tredimensionale materialer (kapitel 10), mikroformer (kapitel 11), periodica (kapitel 12) samt et kapitel om katalogiseringsmetoder (kapitel 13)

Bilagsdelen omfatter: anvendelse af store og smaa bogstaver (Bilag A), forkortelser (Bilag B), tal og talord (Bilag C), ordliste med definitioner (Bilag D), standardiserede navne paa vokal- og instrumentalstemmer (Bilag E), fremvisningsformater (Bilag F), fysisk beskrivelse med standardmål (Bilag G), danske navne paa nutidige lande (Bilag H), Retningslinier for translitteration/transskription (Bilag I) samt ændringer i forhold til tidligere udgave (Bilag J)

Sprog

Dansk

ISBN

87-552-2353-2

Pris

URL

http://www.kat-format.dk/kat-regl/

Version

1.0

Versionsdato

Filformater

HTML (text/html), GIF (image/gif), JPG (image/jpg),

Inventarliste

Den trykte udgaves ISBN

Del 1: 87-552-2336-2

Del 2: 87-552-2337-0

Bilag: 87-552- 2338-9

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top