.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Anvendelse og afgrænsning mellem de enkelte kapitler Eksempler Næste afsnit

Katalogiseringsniveau, alternative og valgfrie regler

Nogle regler er valgfrie eller alternative, og dette udtrykkes i teksten som kan , valgfrit , valgfri tilføjelse , alternativt , eller . Desuden kan alle noter betragtes som valgfrie, da brugen af den enkelte note er afhængig af materialets art og formålet med den pågældende beskrivelse.

Formålet er, at reglerne skal være smidige, først og fremmest for at kunne anvendes ved forskellige katalogiseringsniveauer. Det anbefales, at den enkelte institution fastlægger det niveau, den finder hensigtsmæssigt. I afsnittet Katalogiseringsniveauer - generel indledning til valg og udformning af opslagselementer og beskrivelse i 1. del er der angivet retningslinier for forskellige katalogiseringsniveauer.

Reglerne forudsætter, at katalogisator alt efter katalogens og materialets art anvender skøn og fortolkning. Dette udtrykkes i teksten som hvis det er hensigtsmæssigt, hvis det er nødvendigt, hvis det er af betydning og afspejler, at det hverken er muligt eller ønskeligt at ensrette udformningen af alle kataloger uafhængigt af katalogtype og -størrelse.

En hensigtsmæssig anvendelse af reglerne forudsætter et individuelt skøn baseret på lokalt kendskab til katalogens formål og dens brugere. Sådanne skøn og fortolkninger bør dog anvendes konsekvent inden for en given katalog og bør kodificeres af den katalogiserende institution.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top