.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Katalogiseringsniveau, alternative og valgfrie regler Kapitel 1Næste afsnit

Eksempler

Eksemplerne i reglerne er illustrerende og ikke foreskrivende. Det er hensigten, at de skal tydeliggøre anvendelsen af reglerne, hvorimod de ikke skal betragtes som en udvidet fortolkning af selve regelteksten.

Eksemplerne er ofte efterfulgt af forklarende noter i kursiv. Disse må ikke forveksles med noter, der indgår som en del af beskrivelsen.

Eksemplerne er i denne del af reglerne formateret efter danMARC2.

Hvor formatet giver valg mellem flere muligheder for anvendelse af felter og delfelter, er normalt vist den enkleste form for formatering, da det afhænger af lokal beslutning, om man f.eks. vil specificere oplysningerne ud på flere delfelter af hensyn til registeropbygning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top