.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Reglernes struktur Katalogiseringsniveau, alternative og valgfrie regler Næste afsnit

Anvendelse og afgrænsning mellem de enkelte kapitler

Hovedprincippet i anvendelsen af reglerne er, at beskrivelsen af et materiale først og fremmest skal baseres på kapitlet om den materialetype, som det pågældende materiale tilhører. Da kapitlerne om de enkelte materialetyper i nogle tilfælde tager udgangspunkt i fysiske medier og i andre tilfælde i publikationstyper, er det nødvendigt at anvende reglerne fleksibelt. Som udgangspunkt for en beskrivelse vælges altid det kapitel, der beskriver det foreliggende materiales fysiske form. I dette kapitel kan det være angivet, at materialet skal katalogiseres efter et andet kapitel, eller at beskrivelsen kan suppleres af elementer fra et andet kapitel, der enten beskriver den specifikke publikationstype eller enkelte indholdselementer i materialet.

Følgende er eksempler på, hvordan reglerne bør anvendes fleksibelt:

Ved beskrivelsen af en reproduktion af et kort på dias anvendes de generelle regler (kapitel 1) og reglerne for todimensionale billedmaterialer (kapitel 8). Det vil herudover være nødvendigt at supplere disse regler med reglerne for det originale materiale, her altså reglerne i kapitel 3 (Kartografiske materialer).

Ved beskrivelsen af et periodicum anvendes kapitel 12 (Periodica) sammen med det kapitel, der dækker materialets fysiske form; således anvendes både periodicareglerne og kapitel 6.I (Lydoptagelser) ved beskrivelsen af periodisk udgivne lydoptagelser.

Ved beskrivelsen af en video, der indeholder væsentlige dele musik, anvendes de generelle regler (kapitel 1) og reglerne for film og video (kapitel 7). Herudover kan beskrivelsen suppleres af reglerne vedrørende musikoptagelser (kapitel 6.II).

Kapitel 1 (Generelle regler) omfatter også specielle regler for supplerende materiale (1.9), materiale, der består af flere materialetyper (1.10), samt faksimileudgaver, fotokopier og andre reproduktioner (1.11). Disse regler anviser forskellige katalogiseringsmetoder og giver supplerende regler til beskrivelsen. Valget mellem forskellige katalogiseringsmetoder og nærmere anvisninger på de enkelte metoder er beskrevet mere udførligt i kapitel 13 (Katalogiseringsmetoder), der fungerer som supplement til samtlige beskrivelseskapitler.

Reglernes afsnit 3 (Specifikke oplysninger for enkelte materiale- og publikationstyper) anvendes kun i forbindelse med kartografisk materiale (kapitel 3), musikalier (kapitel 5), elektroniske materialer (kapitel 9) og periodica (kapitel 12). Afsnit 3 kan gentages, hvilket f.eks. vil være nødvendigt ved beskrivelsen af et periodicum, der består af kartografisk materiale. I sådanne tilfælde skal oplysninger om det kartografiske materiale anføres før oplysningerne om det pågældende periodicum.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top