.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Formål Anvendelse og afgrænsning mellem de enkelte kapitler Næste afsnit

Reglernes struktur

Reglerne er opdelt i ét generelt og en række specifikke kapitler.

De specifikke kapitler tager i nogle tilfælde udgangspunkt i et fysisk medie (f.eks. mikroformer) og i andre tilfælde i en publikationstype (f.eks. periodica).

Herudover indeholder reglerne et kapitel om forskellige katalogiseringsmetoder, der kan anvendes i forbindelse med alle de øvrige kapitler i reglerne.

Kapitel 1 (Generelle regler) indeholder de regler, der er fælles for alle materialerne. F.eks. handler 1.4B om hjemsted for forlag, distributør el.lign., og i reglerne for de enkelte materialer henvises til denne generelle regel.

I de tilfælde, hvor et materiale kræver en særlig regel for et bestemt element, giver kapitel 1 kun en kort vejledning, og yderligere vejledning skal søges i de specifikke regler for det pågældende materiale. F.eks. anfører 1.5, hvilken type af oplysninger der bringes i afsnittet for fysisk beskrivelse, mens de detaljerede regler for bøger og småtryk anføres i 2.5, for kartografisk materiale i 3.5 osv.

Nummereringen af reglerne er struktureret analogt i de enkelte kapitler. Hvert regelnummer består af nummeret på det enkelte kapitel, efterfulgt af punktum og nummeret på det pågældende afsnit i beskrivelsen. Derefter følger det bogstav, der betegner underdelingen af det pågældende afsnit. F.eks. behandler 1.4C hjemsted for forlag, distributør el.lign. for alle materialer, 2.4C de tilsvarende regler for bøger og småtryk, 3.4C de tilsvarende regler for kartografisk materiale osv. De enkelte afsnit vil i visse tilfælde være yderligere opdelt i nummererede paragraffer.

Hvis en regel i de generelle regler ikke er relevant for et materiale, er den ikke medtaget i kapitlet for det pågældende materiale. F.eks. er der ingen regler i kapitel 4 (Håndskrifter) med numrene 4.7B19, 4.7B20 og 4.7B21, da 1.7B19, 1.7B20 og 1.7B21 ikke tager sigte på håndskrifter.

Generelt suppleres reglerne for beskrivelse af Bilag til Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker . Heri findes regler for anvendelse af store og små bogstaver ( Bilag A ), forkortelser ( Bilag B ), tal og talord ( Bilag C ), ordliste med definitioner ( Bilag D ), standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer ( Bilag E ), oversigt over den fysiske beskrivelse for de enkelte materiale- og publikationstyper ( Bilag G ), danske navne på nutidige lande ( Bilag H ) og retningslinier for translitteration/transskription ( Bilag I ). Herudover er der i bilagsdelen angivet retningslinier for, hvordan de bibliografiske poster bør præsenteres for brugeren af katalogen ( Bilag F ).

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top