.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 122. Korporationsnavne 124. Serietitler Næste afsnit

123. Uniforme titler og »standardtitler«

123A Se-henvisninger til en uniform titel mv..

123A1 Forskellige former af titlen..

123A2 Titler på enkelte dele af et værk, katalogiseret med egen uniform titel..

123A3 Titler på enkelte dele af et værk, der har den uniforme titel for hele værket som første element i delens uniforme titel..

123A4 Se-henvisninger fra titler anvendt i materialet til uniforme titler..

123B Se også-henvisninger..

123C Forklarende noter..

Forbemærkning. Når der ses isoleret på en uniform titel eller en »standardtitel« (herefter benævnt uniform titel mv. ), synes en lang række henvisninger relevante. Eksempelvis synes en henvisning fra de titler, materialerne er udgivet under, til den uniforme titel mv. umiddelbart relevant. Da den uniforme titel mv. imidlertid indgår i en bibliografisk post, der også indeholder andre oplysninger om titler (hovedtitel, originaltitel mv.), vil indholdet i henvisningerne til den uniforme titel mv. i en lang række tilfælde være gentagelser af oplysninger, der allerede forekommer i katalogiseringen. Sådanne henvisninger vil derfor i praksis være unødvendige, idet man under alle omstændigheder vil finde frem til materialet.

Når der skal udformes henvisninger til uniforme titler mv., er det således nødvendigt at vurdere henvisningens funktion i samspil med andre oplysninger i den enkelte katalog. Nedenstående regler for henvisninger skal derfor kun opfattes som vejledende regler, som den enkelte institution bør forholde sig kritisk til for ikke at skabe redundans i katalogen. Den overordnede regel om, at der kan udformes henvisninger fra, hvad der skønnes relevant, uanset om dette er nævnt i reglerne eller ej, er stadig gældende.

123A Se-henvisninger til en uniform titel mv.

123A1 Forskellige former af titlen.

Der henvises til den uniforme titel eller »standardtitlen« fra de forskellige variantformer af titlen. Typiske eksempler er:

Titler, der indeholder et tal, et talord, et symboltegn eller en forkortelse, der udtales uforkortet:

  Vedtagen form: Tusind og én nat
  Henvisning: 1001 nat

Titler, der forekommer i referenceværker eller vides alment kendte:

  Vedtagen form: Sonate for klaver nr. 14, cis-mol, opus 27:2 (1. sats (uddrag))
  Henvisning: Måneskinssonaten
  Vedtagen form: Nibelungenlied
  Henvisning: Lied der Nibelungen

123A2 Titler på enkelte dele af et værk, katalogiseret med egen uniform titel.

Hvis en del af et værk i flere dele er katalogiseret som en selvstændig monografi og delen har sin egen uniforme titel mv., kan der udformes henvisning fra den fælles uniforme titel mv. på værket til delens uniforme titel mv.

  Vedtagen form: Du côté de chez Schwann
  Henvisning: À la recherche du temps perdu. 1 : Du côté de chez Schwann

123A3 Titler på enkelte dele af et værk, der har den uniforme titel for hele værket som første element i delens uniforme titel.

Hvis særskilt udgivne dele af et værk har den uniforme titel mv. for hele værket som det første element i den vedtagne form af titlen, henvises der fra sådanne deles titler, hvis de er prægnante.

  Vedtagen form: Bibelen. GT
  Henvisning: Det gamle Testamente
  Vedtagen form: Bibelen. GT. Esajas
  Henvisning: Esajas (bog i Det gamle Testamente)
  Vedtagen form: Midrash rabba. Rut
  Henvisning: Rut rabba
  Vedtagen form: Aïda (Celeste Aïda)
  Henvisning: Celeste Aïda

123A4 Se-henvisninger fra titler anvendt i materialet til uniforme titler.

Denne type henvisning er normalt kun relevant i forbindelse med hjælpeposter, idet der i den bibliografiske post er givet opslag på materialets hovedtitel. (Henvisningen vil i hjælpeposten være angivet som sideordnet ikke-foretrukken form):

  Vedtagen form: Llyfr coch Hergest. Engelsk
  Henvisning: Red book of Hergest

123B Se også-henvisninger.

Se også-henvisninger i forbindelse med uniforme titler mv. betragtes som oplysninger af leksikalsk karakter og anvendes derfor normalt kun i hjælpeposter.

Hvis beslægtede værker bortset fra dele af værker er anført med forskellige uniforme titler, kan der udformes se også-henvisninger mellem disse.

  Vedtagen form: The cloven foot
  Se også-henvisning: Edwin Drood
  (The cloven foot er af Orpheus C. Kerr, men er en bearbejdelse af Charles Dickens' værk Edwin Drood)

123C Forklarende noter.

Forklarende noter i forbindelse med uniforme titler mv. betragtes som oplysninger af leksikalsk karakter og anvendes derfor normalt kun i hjælpeposter.

  Vedtagen form: Bibelen. GT. Mosebog, 1
  Henvisning: Mosebøgerne
  Note: For de enkelte Mosebøger se navnet på bogen som underordnet element under ordningselementet for Det gamle Testamente, f.eks. Bibelen. GT. Mosebog, 1
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top