.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 25. Hoved-, sektions- og bindtitler 27. Uniforme titler Næste afsnit

26. Andre titler eller lignende

26A Titler fra andre kilder end den primære kilde til beskrivelsen samt paralleltitler. Der udarbejdes opslag på enhver anden titel på materialet end hovedtitlen, som materialet kan tænkes at blive søgt under, f.eks. omslagstitler, rygtitler og paralleltitler, såfremt disse er medtaget i beskrivelsen.

  Flintstones' skøre opfindelser
  Note: Omslagstitel: Skøre opfindelser
  Opslag på Skøre opfindelser
  Børnenes pandabog
  Note: Rygtitel: Aktivitetsbog - børnenes pandabog
  Opslag på Aktivitetsbog - børnenes pandabog

26B Elementer, der kan forveksles med en titel. Der udarbejdes opslag på elementer, der ikke er deciderede titler, samt undertitler, såfremt disse elementer ville kunne forveksles med materialets hovedtitel eller en anden opslagsrelevant titel.

På alternative titler udarbejdes kun opslag i særlige tilfælde, f.eks. når materialet eller værket har været udgivet under den alternative titel, eller når den typografisk er meget fremtrædende.

26C Opslag på de enkelte bidrags titler i en samling. Såfremt en samling udgivet med en fælles titel indeholder bidrag, hvis titler kan skønnes specifikt søgt af brugerne (dvs. hvis et bidrag vides tidligere at have været udgivet separat, eller bidragenes titler er nævnt i den primære kilde eller på anden fremtrædende plads), kan der udarbejdes opslag på de enkelte bidrags titler.

Et opslag på en sådan titel følges af et opslag på et evt. ophav til titlen, såfremt værket er katalogiseret efter § 4A.

26D Materialer kendt under en anden titel. Hvis et materiale vides kendt i bred offentlighed under en anden titel end den, materialet anvender, kan der gives opslag på en sådan titel.

  Europa og det globale informationssamfund
  Note: »Bangemann-rapporten«
  Opslag på Bangemann-rapporten
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top