.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 46. Efternavn som ordningsled 48. Patronymikon valgt som ordningsled: rumænsk Næste afsnit

47. Egennavnet i en adelstitel som ordningsled

47A Egennavnet som foretrukken eller almindeligt anvendt form. En adelig persons navn kan indeholde personlige navne, efternavne samt en adelstitel. Adelstitlen kan indeholde egennavne, forstået som særlige slægtsnavne, og rangbetegnelse.

Nærværende regel anvendes kun, såfremt en persons adelstitel indeholder et egennavn. For adelige rangbetegnelser i forbindelse med efternavne se § 47B og § 46G1. For adelige rangbetegnelser i forbindelse med personlige navne se § 49.

Et egennavn i en adelstitel anvendes som ordningsled i følgende tilfælde:

 • 1. Når det kan konstateres, at personen i sine værker fortrinsvis anvender formen indeholdende egennavnet (jf. § 40 . Grundregel), eller
 • 2. Når en person er således anført i den nationalbibliografi, der omfatter personens værker på originalsproget, eller er således anført i opslagsværker mv. (Den type af opslagsværker, der som redaktionel standard konsekvent anvender adelstitel som ordningsled eller efternavn som ordningsled som udtryk for en redaktionel linie, er her undtaget).
 • Ordningsleddet efterfølges af de personlige navne og efternavnet i ligefrem orden, med undtagelse af ikke anvendte fornavne, og endelig af rangbetegnelsen modersmålet . Såfremt egennavnet og efternavnet er identiske, anvendes dog § 47B.

  Specielt den britiske højadel anvender en lang række rangbetegnelser. For nærmere belysning af disse se AACR2, 22.6. Entry under title of nobility

  Vedrørende ændringer af en persons adelstitel se § 42 .

   Vedtagen form: Beaverbrook, Maxwell Aitken (Baron)
   Henvisninger: Beaverbrook, William Maxwell Aitken (Baron), og: Aitken, Max (Baron Beaverbrook),
   og: Aitken, William Maxwell (Baron Beaverbrook)
   Vedtagen form: Cavour, Camillo Benso (conte di)
   Henvisning: Benso, Camillo (conte di Cavour)
   Vedtagen form: Du Cange, Charles Du Fresne (sieur)
   Henvisning: Du Fresne, Charles (sieur du Cange)

  47B Egennavn eller efternavn. Egennavnet i en persons adelstitel kan være identisk med personens efternavn. I sådanne tilfælde betragtes navnet som et egennavn, såfremt personen fortrinsvis er præsenteret med sin rangbetegnelse eller er således anført i den nationalbibliografi, der omfatter personens værker på originalsproget, eller i opslagsværker mv. Egennavnet vælges som ordningsled og efterfølges kun af de personlige navne, med undtagelse af ikke anvendte fornavne, og af rangbetegnelsen modersmålet .

   Vedtagen form: Baudissin, Wolf (Graf von)
   (præsenteret som Wolf Graf von Baudissin og således anført i den tyske nationalbibliografi)
   Vedtagen form: Byron, George Gordon (Baron)
   (ikke: Byron, George Gordon Byron (Baron))

  Hvis egennavn og efternavn er identisk, og personen er anført uden rangbetegnelse, eller hvis det ikke kan konstateres eller verificeres, om navnet er et egennavn i en adelstitel eller et efternavn, opfattes navnet som efternavn. Efternavnet vælges som ordningsled, og rangbetegnelsen udelades (jf. § 46G1).

  47C Fortløbende nummerering af personer med adelstitler. Hvis de personer, der bærer en adelstitel, er fortløbende nummererede, medtages denne nummerering, såfremt to eller flere personer har samme personlige navn og er repræsenteret i katalogen.

   Vedtagen form: Buckingham and Chandos, Richard Grenville (1. Duke of)
   Vedtagen form: Buckingham and Chandos, Richard Grenville (2. Duke of)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top