.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 41. Valg mellem forskellige navne eller mellem varianter af samme navn: almen regel 43. Variationer af navne med hensyn til fuldstændighed Næste afsnit

42. Ændrede navne og pseudonymer

42A Ændret navn. Hvis en person har skiftet navn (jf. § 41-45. Definitioner), oprettes en ny vedtagen navneform for det nye navn. I registreringen af materialer udgivet med det tidligere navn bibeholdes den tidligere vedtagne navneform. Dvs. at en egentlig ændring af et navn medfører, at der i katalogen optræder flere sideordnede vedtagne navneformer for en person. De sideordnede navneformer knyttes sammen gennem henvisninger mellem formerne, jf. kapitel 5.

  Nuværende navn: Rode, Edith
  Tidligere anvendt navn: Nebelong, Edith
  (Pigenavn anvendt i forfatterindens værker før hendes ægteskab)
  Nuværende navn: Windsor, Edward (Duke of)
  Tidligere anvendte navne: Edward VIII (konge af Storbritannien), og: Edward (prins af Wales)

Hvis en udenlandsk nationalbibliografi har valgt at anse et navn som en variant frem for at udarbejde navneskift, accepteres denne fortolkning, og den allerede vedtagne navneform bibeholdes.

42B Pseudonymer

Et karakteriserende ord eller udtryk, der indledes med den ubestemte artikel, f.eks. En gammel præst eller En børneven , anses ikke for et pseudonym. Materialer med sådanne ophavsbetegnelser behandles i henhold til § 2B , dvs. ophavets identitet søges fastslået. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, udarbejdes der opslag på det karakteriserende ord eller udtryk (jf. § 51B ). Hvis den eneste ophavsangivelse i materialet er et udtryk, der nævner et andet materiale eller værk af samme ophav, behandles materialet efter § 29 .

42B1 Konsekvent anvendelse af ét pseudonym. Hvis alle materialer indeholdende værker af en person er udkommet under et enkelt pseudonym, vælges pseudonymet som den vedtagne navneform.

  Etlar, Carit
  (virkeligt navn: Brosbøll, Carl)

42B2 Et eller flere pseudonymer eller virkeligt navn og pseudonym anvendt. Hvis materialer indeholdende en persons værker er udkommet under flere pseudonymer eller dels under virkeligt navn, dels under et eller flere pseudonymer, vælges som navneform for hvert materiale det navn, der er benyttet i det pågældende materiale.

  Sideordnede navneformer for samme person: Hein, Piet , og: Kumbel

De sideordnede navneformer knyttes sammen gennem henvisninger mellem formerne, jf. kapitel 5 .

42B3 Pseudonymer, der dækker flere personer og som har karakter af et personnavn, behandles efter § 42B1-42B2.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top