.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit31. Sammenhænge med andre materialers titler 33. Supplerende opslag på titler Næste afsnit

32. Analytiske titler

Såfremt udarbejdelse af analyser vælges - jf. § 24 - udarbejdes opslag på hovedtitlerne på de værker, der indgår i materialet. Hvis en titel er af anonymt ophav, udarbejdes opslaget blot på titlen.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top